ifous
10 April 2013
Medlemsbrev nr 4
Nu känns det som om våren änligen börjar få kung Bore på fall och på Ifous känner vi ljum luft under vingarna efter en lyckad kickoff för FoU-programmet Små Barns Lärande. Med så motiverade deltagare är vi övertygade om att vi kommer att kunna göra skillnad för de unga i förskolorna.

Den 25-26 april är det seminarium i programmet Inkludering i Linköping. I detta brev kan du läsa om några av deltagarnas upplevelser av programmet och om deras eget arbete med inkludering i sina skolor. Vi laddar dessutom för det kommande seminariet i Entreprenöriellt Lärande som går av stapeln i Uppsala den 14-15 maj. Läs mer om våra program på hemsidan.

Ett nytt nummer av Magasin 360 har nyligen passerat tryckpressarna och där kan du bland annat ta del av en intervju med Åsa Falk Lundqvist och Per-Gunnar Hallberg, utbildningsledare i FoU-programmet Entreprenöriellt lärande. Som Ifousmedlem kan du läsa artikeln på webben.

Under våren fortsätter förarbetet inför starten av FoU-programmet, Digitalisering i skolan. Läs mer om detta nedan. Ytterligare ett FoU-program befinner sig i planeringsfas, Språkutvecklande ämnesundervisning. För intresserade skolhuvudmän finns fortfarande möjlighet att delta i båda dessa program.

Hör gärna av dig med tankar och behov som ni har i er verksamhet eller med andra frågor och funderingar som du vill dela med dig av till oss på Ifous.

God läsning önskar

Åsa Sundelin, Processledare Ifous

Små Barns Lärande
Hallå där, Kajsa Mellner Daxberg!
Tre snabba frågor till Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef i Skövde kommun och ledamot i styrgruppen för Små barns lärande.
KajsaDaxberg
Kajsa Mellner Daxberg Foto: Sara von Seth, Skövde kommun

 Varför vill Skövde kommun vara med i Ifous-programmet Små barns lärande?
– Det är viktigt att vara med i olika sammanhang som utvecklar förskolan, och vi behöver titta på hur det systematiska kvalitetsarbetet, dokumentation och utvärdering, kan utvecklas i förskoleverksamheten. Det är en utmaning för många kommuner och därför är det intressant för oss att samverka med andra, framförallt för att man då får större möjlighet att knyta till sig forskning. I programmet samarbetar vi med Linnéuniversitet.

Du var med under uppstartsmötet i Skövde nyligen. Vad tyckte du var mest intressant?
– Jag tycker att det är spännande när man får arbeta i nya konstellationer, och föra en professionell dialog där pedagogerna förväntas bidra och medverka själva. Det är bra att komma från olika håll, för man hittar mycket gemensamma frågor och beröringspunkter.
– Vi har också en gemensam digital arbetsyta där alla 12 kommuner som deltar kan dela information, så även om det är stora geografiska avstånd så behöver det inte vara så långt eftersom vi kan kommunicera via den digitala mötesplatsen. Det kan utvecklas till ett levande seminarium som pågår över tid.

Var tror du att Skövde är om tre års tid när det gäller små barns lärande?
– Projektet är precis i starten, och det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig. Jag hoppas att pedagogerna och ledningen har fått många nya influenser och fördjupat vårt kunnande på olika sätt, och att vi vartefter projektet pågår blir ännu mer utvecklade i vår kompetens när det gäller att beskriva och utveckla kvaliteten i förskolan.

Moa Duvarci Engman
 

Inkludering
Röster från några deltagare
Deltagare i FoU-programmet Inkludering delar med sig av sina upplevelser.
- Jag hoppas att arbetet med inkludering kommer att göra att begreppet sätter sig i ryggraden på oss som arbetar i verksamheten och gör att de får modet att stå upp för alla de elever som behöver särskilt stöd i skolan.

Det säger Kerstin Andersson, rektor på Tingdal/Björnåsskolan i Åstorp om sina förväntningar på sitt deltagande i Ifous FoU-program Inkludering. Hela intervjun med henne, liksom med lärarteam från Göteborg och Borlänge som också deltar i programmet, kan du läsa här.
Kerstin Andersson, Rektor/Förskolechef Åstorp Foto: privat
 

Entreprenöriellt Lärande
Utgå ifrån elevernas verklighet
Åsa Falk Lundqvist och Per-Gunnar Hallberg om Entreprenöriellt lärande

I senaste numret av Magasin 360 intervjuas Åsa Falk Lundqvist och Per-Gunnar Hallberg, utbildningsledare i FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande. Där berättar de om undervisning baserad på elevernas verklighet och som utgår från deras intressen snarare än avgränsade ämnen. Som Ifousmedlem kan du läsa hela artikeln här.

Digitalisering i skolan
Digitalisering i skolan - ny rapport!

Aktuell rapport från Ifous om digitalisering i skolan, skriven av Jan Hylén.
- Det finns ett behov av ett precisare språkbruk vad gäller IT-användningen i skolan, och vi måste skilja på användningsgrad och användningsformer. Dessutom går styrsignalerna på tvärs med varandra, vilket är ett problem som inte lärare och skolledare ensamma kan lösa. Det är några av slutsatserna i Ifous nya kunskapsöversikt Digitalisering i skolan som gjorts av Jan Hylén på uppdrag av Ifous och Kommunförbundet Skåne. Du kan ladda ner hela rapporten här.
Översikten, som beskriver kunskapsläget internationellt och nationellt, är en del av en förstudie som genomförts under vintern inför starten av ett nytt FoU-program. Med utgångspunkt i förstudien går planeringsarbetet vidare under våren.Vi som arbetar på Ifous
 
Therese Mabon
VD
0736-33 45 44
Karin Hermansson
FoU-ansvarig
0760-334810
    
Emma Kreü
Medlemsansvarig
08-56226811
Åsa Sundelin
Program/Processledare
073-517 84 80
    
Henrik Hamilton
Program/Processledare
073-656 58 22
  
 

Värt att veta
Ifous har nya fakturarutiner.Vilka är medlemmar i Ifous? Finns det någon nära mig? Du hittar hela listan här.

Hur märker jag att vi är medlemmar?
I medlemskapet kan några eller samtliga av nedanstående saker ingå, beroende på arbetsgivarens avtal och hur långt ni har kommit i implementeringsprocessen:
  • Matchmail
  • Magasin 360
  • Möjlighet att publicera utvecklingsprojekt på www.skolporten.se/forskning/skolutveckling/
  • Möjligheten att skriva utvecklingsartiklar (dokumentera och publicera dina goda undervisningserfarenheter i Skolportens vetenskapliga artikelserie Undervisning & Lärande samt Leda & Styra)
  • Deltagande i FoU-program (läs mer om dessa nedan)

Ifous ABär ett medlemsdrivet, icke-vinstdrivande forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja, påverka och driva forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB. Läs mer på www.Ifous.se