Förskolebrevet
För dig som arbetar i förskolan/förskoleklass
Logo Skolporten
Nr 2/2013
Genom högre skatt eller via annat reformutrymme. Så vill Socialdemokraterna finansiera en allmän sänkning av förskoleavgiften och kompetensutveckling av personalen i förskolan. Så vad som beskrivs som en sänkning av avgiften kan komma att bli +/- noll i plånboken för den enskilde småbarnsfamiljen. Och jag känner mig konfunderad. Att sänka avgiften och ta igen den med att höja skatten är bara en rundgång i resurser, vad blir effekten för förskolan, om någon alls (om vi nu bortser från den kompetensutveckling som man även uppger att man tänker satsa på)?

Jag skulle däremot som förälder vara beredd att skjuta till mer för barnomsorgen rent generellt, om resurserna var öronmärkta för att förbättra kvaliteten och vardagen för både pedagoger och barn i förskolan. Självklart ska förskoleavgiften fortsätta vara inkomstanpassad, men oavsett betalningsförmåga eller ort, ska varenda förälder kunna känna en trygghet i att deras barn går i en förskola av riktigt god kvalitet. Kvalitet kostar, och får inte förskolan kosta pengar, så står vi till slut där som vi gör just nu, med hästkött i lasagnen och undrar vad som gick fel, fastän det indirekt går att utläsa på prislappen.
 
God läsning önskar
Hedda Lovén

PS. Den 20-22 mars anordnar Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet ett kostnadsfritt symposium om kvalitet i barnkulturen. Se hela programmet här!
Hedda
Hedda Lovén, redaktionschef
Skolporten AB, hedda.loven@skolporten.se
1. Arbetsmarknad & Arbetsmiljö
2. Så ligger läget med legget
3. Pojkar vistas mer på förskolan
4. Politik: S vill ha allmän förskola från två år
5. IT: Lärplattor & BETT
6. Rapport: Forskning om utvärdering i förskolan
7. Debatt: Förskollärare — ta ledningen!
8. Bäst i landet på jämn könsfördelning bland personalen
9. Forskning...
10. ... och utveckling
1. Arbetsmarknad & Arbetsmiljö
 
Tolv år har gått men inget har hänt. Andelen förskollärare i förskolorna är på exakt samma nivå som 1999.
Lärarnas tidning
Lärarna är den grupp som upplever högst arbetsbelastning, enligt en undersökning som tidningen Du & Jobbet har gjort med hjälp av SCB. I gruppen förskollärare och fritidspedagoger, bland dem som har haft samma yrke de senaste fem åren, säger 77 procent att deras arbetsbelastning har ökat.
Förskolan
2. Så ligger läget med legget
 
I början av januari hade Skolverket utfärdat drygt 40 000 legitimationer till förskollärare. Däremot finns inga siffror på hur många som ännu inte ansökt.
Förskolan
3. Pojkar vistas mer på förskolan
 
I genomsnitt är pojkar två och en halv timme längre på förskolan varje vecka, jämfört med flickor. Det visar en sammanställning som Ekot gjort.
Sveriges Radio
Pojkar är längre tid i förskolan än flickor. Vad beror det på? – En del pojkar kan bli så utåtagerande och jobbiga att vuxenvärlden abdikerar, säger jämställdhetsdebattören Ingemar Gens.
Aftonbladet
Den outtalade utgångspunkten är att mycket tid på förskolan är ett problem. Men svenska förskolor är något positivt för de allra flesta barn, skriver Liv Landell på ledarplats.
GT
4. Politik: S vill ha allmän förskola från två år
 
Socialdemokraterna vill ha en allmän förskola från två års ålder, enligt ett förslag till partikongressen.
Sveriges Television
Socialdemokraterna siktar in sig på den svenska förskolan. Partiet vill bland annat sänka avgifterna och få 5 000 fler barn i förskolan, men tror inte att föreslagen kommer att leda till större barngrupper.
Svenska Dagbladet
– Ska vi vända skolresultaten så måste vi göra insatser tidigt, och då måste man också investera i en bra förskola för alla barn, säger Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
Sveriges Radio
Om växande barngrupper och ökad personalomsättning leder till lägre kvalitet på verksamheten tappar man en del av poängen i Socialdemokraternas förslag, skriver Johannes Åman i en ledare.
Dagens Nyheter
Förskolan brottas redan med stora problem. Att S då ytterligare vill subventionera förskolan innebär att dessa förvärras, skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk.
Svenska Dagbladet
Barn har rätt till trygg omsorg – men det måste inte vara förskola, skriver Emma Henriksson, KD.
Expressen
5. IT: Lärplattor & BETT
 
Att öka kunskapen om hur barn använder lärplattor på svenska förskolor, och vilka tecken på lärande som barnen visar är syftet med Petra Petersens avhandlingsprojekt.
Skolverket
Hallå där Pernilla Björk Thorsell, förskollärare och en av många svenska lärare som besökte Bett-mässan som hölls i London 30 januari till 2 februari. Vad är Bett?
Lärarnas tidning
6. Rapport: Forskning om utvärdering i förskolan
 
Skolverket och Vetenskapsrådet har tillsammans finansierat en forskningsöversikt med syfte att redovisa olika sätt att tänka kring och genomföra utvärdering i förskolan.
Vetenskapsrådet
7. Debatt: Förskollärare — ta ledningen!
 
Gör upp med föreställningen att barnskötare och förskollärare ska göra samma jobb. Det skriver Hasse Winblad, Skolledare, Botkyrka.
Lärarnas tidning
Rapporten som nämns i debattartikeln är Skolinspektionens kvalitetsgranskning om förskolors arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget från september 2012.
Skolinspektionen
8. Bäst i landet på jämn könsfördelning bland personalen
 
Stöcksjö förskola är bäst i landet på att ha en jämn könsfördelning bland personalen. Därför dick de besök av jämställdhetsminister Maria Arnholm.
Västerbottens Folkblad
9. Forskning...
 
Mindre grupper är bra for treåringar: ”Treåringer som går i tradisjonelle småbarnsgrupper har høyere sosial kompetanse enn treåringer som går i aldersblandede grupper eller storebarnsgrupper”, forteller forsker Ane Nærde ved Atferdssenteret i Oslo.
Forskning.no
Barnen tar ansvar tidigt: Rauni Karlsson har undersökt hur barn gestaltar demokrati i förskolan genom att ta ansvar, visa omsorg och respekt. Hon har också upptäckt skillnader mellan hur pojkar och flickor agerar.
Förskolan
”Pojkar gör – flickor är”: Pojkar får oftare beröm för vad de gör än flickor. Det visar en amerikansk studie som även slår fast att föräldrarnas beröm har en stor inverkan på barnens självbild.
Sveriges Television
Ann-Christine Vallberg-Roth, professor i pedagogik vid Malmö högskola, ska göra en stor jämförande studie av de fem nordiska ländernas förskola åt norska Kunskapsdepartementet. Hon har i konkurrens med andra fått uppdraget att närmare undersöka förskolans styrdokument.
Malmö högskola
Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att guida barn mot vad som är viktigt att kunna om natur, men det är inte säkert att pedagogerna alltid tänker att det är naturlärande. Det menar Susanne Klaar, som vill vidga förståelsen för vad naturlärande i förskolan handlar om.
Skolporten
10. ... och utveckling
 
Barnråd som fattar gemensamma beslut om till exempel sina leksaker. Det blev resultatet när man satsade på fortbildning i demokrati på förskolan Sagan i Stockholm.
Förskolan
Vattenprojektet tog en annan riktning när barnen ville skapa en djungel. Att ta tillvara på deras nyfikenhet är grunden i den italienska filosofi som tillämpas på Tjäderns förskola i Katrineholm.
Katrineholms-kuriren
Detta e-brev är skickat till:
Avregistrera dig från detta utskick
Dark borderLogo SkolportenFölj Skolporten på:

FacebookTwitter
grey borderSkolporten AB | 118 82 Stockholm | 08-5622 6800
info@skolporten.se | www.skolporten.se