Vi bygger bestående förmåga!
 
 
… det är kärnan i den nya varumärkesplattform som ProXecutive lanserar i dagarna. Det är också kärnan i vår verksamhet.
 
För oavsett vad det gäller så tycker vi det mest centrala för en individ, ett företag eller ett samhälle är att utvecklas och ständigt bli bättre. Att förvärva kunskap, få erfarenhet och bygga sin förmåga varje dag.
 
Vi finns för dig som vill bli mer effektiv, hitta energi, öka din och företagets kompetens, bli attraktiv och få en lönsam utveckling, på lång sikt. Vi tror på den som ifrågasätter och vågar och vill mycket. Det har vi försökt uttrycka i vårt varumärke!
 
Ett företag som vågat ta steget ut på okända marker är AktieTorget. Välkommen att läsa om en unik marknadsplats för aktiehandel och listning av mindre entreprenörsledda företag som genererar omkring en miljard kronor per år i kapital till det svenska näringslivet. Läs också om vår nya logotyp och vår nya varumärkesplattform.
 
Välkommen till ProXecutive!
 
Lars Jonsson, Seniorrådgivare

“A ship is safe in harbor, but that's
not what ships are for.”
William G.T. Shedd
 
 
AktieTorget – en motor för samhällsutveckling
 
 
Marknadsplatsen AktieTorget förser entreprenörsföretag och det svenska näringslivet, med nästan en miljard kronor per år. Många svenskar letar efter möjligheten att investera i mindre bolag. Ändå är AktieTorget en av få marknadsplatser för den typen av bolag.
 
Grunden för vår verksamhet är att sammanföra mindre placerare och entreprenörsledda företag med varandra. Det gynnar både företagen, investerare och samhället i stort inte minst med tanke på nya arbetstillfällen i flera led, säger Peter Gönczi, AktieTorgets VD.
 
När börsmonopolet avvecklades 1997-1998 grundade Patrik Engellau AktieTorget. Syftet var att avhjälpa den brist på kapital som hindrade företagens tillväxt och utveckling. En brist som inte åtgärdats vare sig via banker eller offentliga resurser. De stora börserna koncentrerar sig enligt Peter Gönczi också allt mindre på de enskilda individer som driver utveckling och riskerar pengar och allt mer på robot- och derivathandel.
 
Vår idé är i stället att erbjuda entreprenörsledda företag riskkapital och den publika listningens alla fördelar till ett bättre pris och med högre servicenivå än någon annan, säger Peter Gönczi.
 
AktieTorget blev en marknadsplats som formades efter företagen med sina starka och närvarande grundare och ägare. Ett väl avvägt regelsystem och ett starkt investerarskydd skapades och idag har AktieTorget 118 bolag noterade på sin lista.
 
Ett av de viktigaste kraven på de listade företagen är att ge korrekt information i rätt tid. AktieTorget erbjuder därför sina kunder servicen att publicera och sprida information till press, investerare och analytiker. På så sätt blir de mer synliga och undviker att göra onödiga misstag.

Ett medelstort företag som administrativt bara består av en VD, en ekonomichef och några externa resurser har inte samma möjligheter som ett börsbolag att serva investerarna med information och rapporter. AktieTorget hjälper därför sina kunder att få fram bra pressmaterial och annan information som ger investerarna ett bra beslutsunderlag.
 
Vad är då AktieTorgets största framtida utmaning?
 
Utmaningen för alla marknadsplatser är att göra rätt varje dag! Förutom det vill vi också växa och fortsätta att göra våra kunder minst lika nöjda som hittills, avslutar Peter Gönczi.AktieTorget ägs helt av AktieTorget Holding AB som i sin tur ägs av ATS Finans AB. Där ingår också det oberoende värdepappersbolaget Sedermera Fondkommission AB. AktieTorget använder aktiesystemet INET Nordic tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norexbörserna. Sedan 2007 har AktieTorget Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform och står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var AktieTorget en auktoriserad marknadsplats.
(Källa: AktieTorget.se)
Varumärkesplattform - dammsamlare eller kompass för utveckling?
 
 
Varumärkesplattform och kärnvärden. Är det bara svammel eller har begreppen någon verklig betydelse?

Ja det är förstås som vanligt. Det beror på … Det beror på om du vill styra din organisation i enlighet med dina värden eller om du bara vill använda dem som kosmetika! Det beror på om du som ansvarar för företaget lägger analyserna i lådan eller för ut kunskapen i din organisation. Det beror på om du och dina medarbetare är engagerade eller likgiltiga! Det beror på människorna!
 
Syns du inte så finns du inte!
Kommunikation är ett kraftigt strategiskt verktyg för utveckling och påverkan. Det finns många ledare som har bevisat det med både goda och dåliga exempel. För företag är syftet med kommunikationen oftast att öka efterfrågan och därmed försäljningen. Grundprincipen är att om ingen vet om att ditt företag finns så kan ingen heller köpa dina produkter eller tjänster.
 
Varumärket - grunden för din kultur
Det finns många som har liknande produkter och tjänster och som också ropar högt för att synas och höras. Det bästa sättet att lyckas med sin kommunikation är att göra en tydlig plattform som visar vem du är och vad du står för. Det blir grunden för den kultur som du vill bygga i och omkring din organisation. Grunden för ditt sätt att vara och kommunicera internt och externt. Det har ProXecutive gjort!
 
ProXecutives kärnvärden
Bygga bestående förmåga, ständigt bättre, proaktiva, affärsmannaskap och tillit.
 
Vår nya logotyp
 

Framåtanda, utveckling, lärande

 
Fotograf Mats Åsman
 
 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se