ifous
 
Medlemsbrev nr 3, 13 februari 2013
Ifous har rivstartat året med utvecklingsseminarier i FoU-programmen Inkludering och Entreprenöriellt lärande. Lite längre ned i brevet kan du läsa Emmas Kreüs kortintervjuer med tre av deltagarna i just det senare programmet. I det nya numret av Magasin 360 finns en intervju med Lena Lang, lektor vid Malmö högskola, som leder forskningsdelen av Inkluderingsprogrammet - läs den här!

I och med nyåret drar också Ifous nya FoU-program om Små barns lärande igång på allvar. I mars träffas för första gången alla deltagare - förskollärare, förskolechefer, förvaltningschefer och forskare. Under våren kommer vi också att fortsätta förarbetena inför starten av ett FoU-program om Digitalisering av skolan och ett om Språkutvecklande ämnesundervisning. Här finns det fortfarande plats kvar för intresserade skolhuvudmän.

Ifous FoU-program utgår från era behov, från praktiken i skolor och förskolor.. Vad tycker DU att man borde forska om i skolan? Vilka frågor går DU och funderar på? Vilka områden behöver DU mer kunskap om? Hör av dig med tankar och idéer. Kanske kan de bli till ett framtida FoU-program!

God läsning önskar

Karin Hermansson, FoU-ansvarig

Utvecklingsartiklar inspirerar till pedagogiskt nytänk
Erik NilssonNacka kommun satsar stort på forskning och utveckling i skolan. Varje år belönas tio lärare med ett pris på 30 000 kronor vardera.
Deras uppgift: Att skriva varsin utvecklingsartikel om inspirerande pedagogiska projekt.


Läs hela intervjun med Björn Söderqvist, rektor i Nacka kommun

För att få en bild av vad deltagarna vid de olika seminarierna tycker och tänker om innehållet, formen och sitt eget deltagande gick Medlemsansvarig på Ifous, Emma Kreü, ut och pratade med några av dem. På seminariet för FoU-programmet Entreprenöriellt lärande träffade hon tre lärare som hon diskuterade närmare med.
"Bra att kunna sätta ord på vad entreprenöriellt lärande innebär"
Lena Lenberg-Björkqvist, Kungsbacka kommun
Hur har du upplevt den första dagen?
- Positivt! EL innebär mycket diskussioner där man får ta del av vad andra tycker och tänker, vilket är givande för mig. För mig är bra att kunna sätta ord på vad EL innebär för olika personer och vad man lägger i den betydelsen.

Är det något du har saknat?
- Jag arbetar med årskurs sex och hade gärna sett att det hade varit fler deltagare som arbetade med lite yngre barn, det hade kunnat bli intressanta jämförande diskussioner.

Vad tar du med dig härifrån?
- Jag hoppas på att kunna dra igång arbetet i arbetslaget via uppdraget som vi får med oss. Målet är självklart att få in det i laget och göra det till en positiv upplevelse. Mycket av det vi redan arbetar med utgår från de här tankarna, då vi sedan tidigare har arbetat med liknande projekt sedan ett och ett halvt år tillbaka.
 
"Jag ser fram emot mycket nytänkande"
Martin Andersson, Kungsbacka kommun

Tycker du att det har varit en bra första dag här på seminariet?
- Ja, det känns bra att träffa människor som man inte har träffat tidigare och få nya intryck. Det kändes bra med mixade grupper, det gav ett bra utbyte.

Hur har innehållet känts?
-Det var bra, men kändes samtidigt som om det har legat på ett ganska allmänt plan, en del av delarna har jag sett tidigare i andra sammanhang.

Vad förväntar du dig inför framtida seminarier?
- Jag ser fram emot mycket nytänkande! Gärna kring vad forskarna tycker är de viktigaste konkreta förändringarna som måste till för att skolan ska kunna förnyas och med stor förankring i verkligheten, där forskarna kan påvisa nya vägar för att kunna bryta invanda mönster. Jag skulle gärna se exempel från metoder som prövats i olika skolor och utvärderats, så man kan se vad som har fungerat tidigare. Annars blir det som den gordiska knuten, utan vare sig början eller ände. Nytänk är ett måste för att kunna utgå från eleven och konkreta exempel hjälper till för att kunna implementera i vardagen.
 
"För mig måste projektet resultera i en organisatorisk förändring"
Rebecca Norrman, Gällivare kommun
Hur har din upplevelse av de här dagarna varit?
- Så här efter en och en halv dag så har det varit en hel del tänkvärt. Den centrala kärnan har varit mycket kring hur inlärning uppstår. Mycket handlar om graden av motivation hos en enskild individ, en viktig förutsättning för fortsatt lärande.  Hur skapa denna motivation?

Vad är dina tankar inför framtiden?
-Kompetensutveckling är inte en utveckling i egentlig mening, om detta inte resulterar i en organisationsutveckling. För mig måste projektet resultera i en organisatorisk förändring och detta genom diskussioner mellan lärare och med ledare som skapar förutsättningar för detta.  Det är viktigt att skapa strukturer för detta arbete. Fungerande arbetslag inom programmen skulle vara bra, ett utmärkt forum för att processa  fram konsensus i  uppfattning om mål och värderingar.

Vad har du för förväntningar på projektet?
- Det är ett trevligt projekt, men all utveckling behöver tid för att förankras i organisationen, vilket kräver att man skyndar långsamt. Därför att det bra att projektet är treårigt. Det har varit mycket inspirerande hittills och är nyfiken på kommande inslag.

Vilka är vi som arbetar på Ifous?
Det har skett lite personalförändringar på Ifous: vi välkomnar Emma Kreü, som efterträder Hella Westerberg som nu gått vidare till nya utmaningar. Vi välkomnar även Åsa Sundelin, ny program- och processledare. Medlemsrådgivare Annika Faager är föräldraledig från och med den första februari 2013.
Therese Mabon
VD (ej med på bild)
0736-33 45 44
Karin Hermansson
FoU-ansvarig
0760-334810
Åsa Sundelin
Program/Processledare
073-517 84 80
Emma Kreü
Medlemsansvarig
08-56226811

Värt att veta
Ifous har nya fakturarutiner.Vilka är medlemmar i Ifous? Finns det någon nära mig? Du hittar hela listan här.

Hur märker jag att vi är medlemmar?
I medlemskapet kan några eller samtliga av nedanstående saker ingå, beroende på arbetsgivarens avtal och hur långt ni har kommit i implementeringsprocessen:
  • Matchmail
  • Magasin 360
  • Möjlighet att publicera utvecklingsprojekt på www.skolporten.se/forskning/skolutveckling/
  • Möjligheten att skriva utvecklingsartiklar (dokumentera och publicera dina goda undervisningserfarenheter i Skolportens vetenskapliga artikelserie Undervisning & Lärande samt Leda & Styra)
  • Deltagande i FoU-program (läs mer om dessa nedan)

Ifous ABär ett medlemsdrivet, icke-vinstdrivande forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja, påverka och driva forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB. Läs mer på www.Ifous.se