Kära vänner,
 
 
Året närmar sig sitt slut. Dags att rekapitulera och komma till eftertanke. Tack vare goda samarbeten har ProXecutive haft ett bra år. Vi har ökat vår omsättning och berikats med ny värdefull kompetens i form av nya medarbetare.
 
Under året som gått har vi talat mycket om vikten av innovation och nytänkande för att främja utveckling. Vi har velat visa hur viktigt det är att våga tänka nytt och annorlunda. Hur vi kan inspireras genom att iaktta hur man gör på andra områden, långt från det vardagliga och bekväma. Att utvecklas är ju det enda sättet att konkurrera och överleva på lång sikt. Men hur blir vi innovativa? Hur gör vi för att hitta den kreativitet som ska säkra vår framtida försörjning? Läs om konstnären Roger Fällman som berättar om lustens betydelse för skapandet!
 
Läs också Annicka Holmgrens tips om lönsamhet och affärsutveckling och om vår senaste rekrytering Bertil Jungmar.

“If you always do what you always did,
you will always get what you always got.”

Albert Einstein
 

Tack för ett fantastiskt år!

God jul och Gott nytt år

önskar
Thomas, Lars, Sven, Annicka, Mika, Maria, Bo, Rebecka, Anders, Pål, Bertil, Camilla och Teresia
 
 
 
Fokus, lust och utmaning ger resultat
 

För att hitta kreativiteten behövs fullständigt fokus och lust kryddat med en utmanande svårighetsgrad. En ordnad arbetsprocess hjälper lusten att komma igång.
 
– När jag känner mycket för det jag gör är halva jobbet redan gjort. Jag kommer in i ett flyt och glömmer tid och rum, säger Roger Fällman.
 
Han arbetar främst med att fånga det unika svenska ljuset i sina målningar. Roger Fällman är konstnär och har varit det framgångsrikt under de senaste 20 åren. Idag är hans oljemålningar av svenska naturmotiv spridda över världen. Hos samlare i Japan, muséer i USA, sjukhus och andra offentliga institutioner och så privata hem både hemma och utomlands. En konstnärs marknad är kritisk och oförutsägbar. Varje alster granskas med lupp av sin publik. Men Roger Fällman vet aldrig i förväg om en tavla ska sälja eller inte.

– Ett motiv som går hem på en utställning kanske inte alls tas väl emot på nästa. Därför blir det så viktigt att göra det jag känner för själv utan att vara styrd. När det är roligt så blir det också bra.
Roger Fällman arbetar ständigt på att förbättra och förnya. I början av karriären, när han hoppat av sitt arbete som polis och börjat måla på heltid, tog han stora kliv i utvecklingen. Nu handlar det mer om finlir. Att putsa på skiftningarna i en isskorpa, gömma detaljer i mossan eller att hitta nya tekniker, effekter och sätt att framställa sin konst. Något extra ska finnas i varje tavla. Samtidigt ska det synas att det är en ”Roger Fällman”.
 
– Det är som en kamp mot duken som kan ta både fem dagar och tre veckor, något jag bara måste klara. Det är bara jag som vet när målningen är klar.
 
För att komma i gång med skapandet behövs en strikt rutin. Dagen brukar börja med en lång promenad med hunden och en kamera i handen i fall motiv dyker upp. När kaffet är upphällt och brasan i ateljén är tänd är det dags att jobba. Då är det viktigt att hitta flytet. Ett telefonsamtal eller ett besök kan vara mycket störande. Ibland saknas inspirationen och då är det viktigt att bryta och göra något annat. Kanske lämna ateljén och gå på en utställning eller ett museum eller stanna hemma och bara leka med färger.
 
– Jag vill hela tiden testa nytt och hitta utmaningar. Det är spännande att känna att jag bemästrar ny teknik. Då kommer också lusten och flytet, säger Roger Fällman.


Namn: Roger Fällman
Ålder: 51 år
Yrke: Konstnär med inriktning på naturmåleri
Karriär:Konstnär sedan 20 år. Målningarna finns representerade hos samlare i olika länder som USA, Japan, Tyskland och England. Tavlorna hänger på museer, sjukhus, skolor, konferenshotell, slott och företag. De har också förekommit på omslaget till svenskt konstnärslexikon och på telefonkataloger och vykort som sålts på posten, i bokhandeln och på nordiska flygplatser. Årliga utställningar i Sverige och utomlands.
Nästa utställning:På Galleri Hagman, Hornsgatspuckeln, Stockholm, inleds den 7 mars 2013

Läs mer om Roger Fällman på www.rogerfallman.se

 
Tänk framåt – förbättra lönsamheten
 

Många ledare prioriterar vardagliga problem och skjuter upp de stora besluten till senare. Gör inte det! De strategiska valen kan vara avgörande för ditt företags framtid.


Annicka Holmgren, rådgivare på ProXecutive , tipsar här om hur du kan driva affärsutveckling och utveckla lönsamheten i din verksamhet:
 
Vad är det viktigaste för att ett företag inte ska stagnera enligt din mening?
Oavsett ett företags storlek så är det viktig att våga fatta beslut om framtiden.
 
Kan du ge några exempel på beslut som är viktiga att ta?
Det gäller att lyfta blicken och vidga vyerna, det vill säga att nå utanför aktuell referensram och därigenom tänka nytt. Marknader, försäljningskanaler, produkter och tjänster bör ständigt utvärderas. Ibland måste du också fatta defensiva beslut som handlar om att anpassa verksamheten till rådande konjunktur. Det är viktigt att känna av omvärlden och agera utifrån det.
 
Hur kan ekonomifunktionen hjälpa ett företag att bli lönsamt?
Det är mycket viktigt att arbeta med kommunikation och gränsöverskridande samarbeten till exempel mellan ekonomi och it eller ekonomi och försäljning.  Fortfarande är det många som inte förstår hur deras arbete påverkar andra i samma organisation. För ekonomifunktionen handlar det om att vara delaktig i strategiska beslut. Både formella och informella samarbeten påverkar verksamhetsstyrningen.
 
… och kommunikationen?
Det är viktigt att få fram bra beslutsunderlag och rapportverktyg för att till exempel mäta marginaler och därigenom kunna styra verksamheten, i det här fallet säljprocessen. Bra beslutsunderlag behövs för att ekonomifunktionen ska kunna verka proaktivt och få förståelse för verksamheten och dess utmaningar. Då kan korrekta analyser göras och ledningen vet bättre vad företaget ska satsa på och vad som kan väljas bort.
 
Vad tror du driver människor som är företagare och verksamhetsledare?
En entreprenör drivs i grunden av utmaning, förändring och av att se frukten av sitt företagande. Hon eller han vill vara en aktiv del av samhället.
 
Annicka Holmgrens bästa tips till företagare och ledare

  1. Lyft blicken från det dagliga och arbeta strategiskt. Se framåt!
  2. Analysera din omvärld både externt och internt och koppla ihop det med beslutsfattande.
  3. Var inte rädd för förändring. Se möjligheterna!
  4. Har du inte kompetensen internt så sök den utanför huset!
 
Annika Holmgren är rådgivare på ProXecutive och arbetar främst som ekonomichef att hyra med inriktning på frågor inom processutveckling och verksamhetsstyrning.
 
 
 
 
Hallå där Bertil Jungmar! Ny på ProXecutive
 

Bertil Jungmar är det senaste tillskottet till ProXecutives växande skara.
– Hans gedigna bakgrund stärker och breddar vårt erbjudande väsentligt, säger Lars Jonsson, senior rådgivare.

Berätta lite om din bakgrund!
Det senaste året har jag varit CFO på amerikanska bolaget Pearl Aircraft som sysslar med flygplansleasing. Jag har arbetat som CFO i olika företag under många år både i börsbolag och icke-noterade bolag. Fast jag började som revisor på Deloitte och PwC. CFO-rollen lockade för att jag fick vara mer aktiv operativt och strategiskt och arbeta närmare verksamheten.
 
Vad är den viktigaste uppgiften för en CFO enligt din mening?
Det roligaste är att det är ett så brett verksamhetsområde som kan variera mellan olika företag. Jag gillar när jag får driva verksamheten målinriktat tillsammans med VD och ledningen. En CFO måste vara en duktig tiokampare, det vill säga kunna många olika områden. Hon eller han måste också vara analytisk, se samband och tänka i flera steg och gärna också kunna se runt hörn.
 
Du har sagt att finansiell rapportering ska vara snabb, relevant, tillförlitlig och användbar. Vad menar du med det? 
Siffror och KPI är ett sätt att mäta hur det går för ett företag. Vi behöver dem för att göra analyser och förstå vad som har hänt och snabbt sätta in åtgärder. Jag menar att det är viktigare att tidigt ha ett hum om hur verkligheten ser ut än att allt i rapporten är exakt korrekt. Då kan vi i god tid sätta in rätt åtgärder och på så sätt undvika problem och kanske till och med en skandal.
 
Vad är bra finansiell rapportering och rådgivning?
Finansiell rapportering av hög kvalitet fungerar som en topptränare för en elitidrottsman. Feedbacken kommer genast! Det är en konkurrensfördel att veta hur det går, att inte bli tagen på sängen. En utomstående rådgivare kan också bidra med ett annat perspektiv som hindrar ledningen att bli hemmablind. 
 
Varför valde du att komma till ProXecutive?
Jag hade hört att ProXecutive var en professionell firma med hög integritet, vilket tilltalade mig. Jag gillar också att en konsult hos ProXecutive kan vara en aktiv rådgivare som tydligt kan ta ställning vilket ju skiljer oss från revisionsbyråerna. Vi kan fungera både som bollplank och rådgivare och även hjälpa till med extra resurser som "CFO for hire” eller liknande, när det saknas. Min roll hos ProXecutive påminner mycket om rollen som aktiv CFO, att säga vad jag tror och tycker baserat på erfarenhet.
 
Hur kommer du att bidra till ProXecutives verksamhet?
Jag tror att mitt arbete i linjen i framgångsrika företag och i företag med stora utmaningar är en bra erfarenhet. Kombinationen med min erfarenhet från revisionsrollen bidrar med ytterligare perspektiv och är inte heller så vanlig. Min erfarenhet av strategiskt arbete på lednings- och styrelsenivå i börsbolag är också användbart i min nya rådgivarroll. Jag hoppas också kunna bidra i stort till ProXecutives vidare utveckling och framgång.
 

Om Bertil Jungmar
 
Ålder:51 år
Erfarenhet:Gedigen revisionsbakgrund från Sverige och USA. Flertalet befattningar som CFO bland annat på börsnoterade Karo Bio och Net Entertainment.
Familj: Gift och två söner.
Intressen: Friluftsliv på fjället och i egna segelbåten.
Dold talang: Orientering och navigation.

 
Vi skickar julhälsningen till dig och julklappen till barnen!
 
I Sverige föds cirka 1 000 barn varje år med hjärtfel. Det är nästan tre barn om dagen! Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar. Även i år har ProXecutive valt att stödja Hjärtebarnsförbundet som arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel ska få bästa möjliga behandling. Det kan du också göra!

www.hjartebarnsfonden.se

 
 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se