Almi Gotland går i bräschen och inspirerar regionens näringsliv att göra offentliga affärer

 
 
Almi Gotland är först ut med att presentera hela regionpaket  för näringslivet i sin region. I oktober bjöds alla företagare in till seminariet ”Anbudsvågen” med syfte att inspirera näringslivet att se affärsmöjligheterna på den offentliga marknaden. Till sin hjälp anlitades konsultföretaget DoubleCheck som bidrog med kunskap och färsk marknadsinformation. Almi Gotland är mycket nöjda och jobbar vidare med konceptet även under 2013.
 
 
Almi Gotland bjöd sina kunder på inspiration och färsk marknadsinformation hämtad från den offentliga marknaden i form av Public Business Report. Rapporten visar bl.a. hur affärerna i regionen är fördelade.
            
 
Elisabeth Kalkhäll, vd för Almi Gotland berättar:
”I höstas genomförde vi ett mycket bra seminarium kring den offentliga marknaden.
 
 Elisabeth Kalkhäll, vd Almi Gotland
Elisabeth Kalkhäll, vd och affärsrådgivare,
Almi Gotland.
 
 
Vi bjöd in regionens näringsliv för att visa på affärsmöjligheterna som finns på den offentliga marknaden. Vi köpte också in en färsk marknadsrapport i form av Public Business Report från DoubleCheck ur vilken värdefull marknadsinformation presenterades under seminariet. Marknadsrapporten visade bland annat hur de offentliga affärerna i vår region är fördelade, exempelvis mellan olika branscher och företag.

Extra intressant är att så stor del av inköpen sker via direktupphandling. Det innebär att det finns en stor marknad som våra kunder inte alltid ser. Istället finns det en tro att skall man vara leverantör till det offentliga så måste man vara med på upphandlingar och det är svårt och krångligt. I själva verket köper det offentliga för hundratals miljoner kronor årligen utan föregående annonserade upphandlingar, rätt eller orätt, men dock. Detta har vi velat uppmärksamma.

Samarbetet med DoubleCheck har fungerat mycket bra och jag kan verkligen rekommendera detta. Deras tes är att här finns det mycket affärer att hämta för det enskilda företaget. Vi har gjort detta inom ramen för vårt strukturfondsprojekt, VVVFramåt, och vi kommer att erbjuda våra företagare detta under 2013 också.”