Högsta möjliga komfort med textildon
 
När takhöjden är begränsad, stora mängder kyla och luft ska in och komforten är avgörande så är våra textildon den överlägset bästa lösningen. Luften fördelas jämnt utmed hela donet och kastlängden anpassas med laserskurna hål.

Dessa hybriddon kan användas både för värmd och kyld tilluft, omblandande ventilation med kastlängder 2-5 m. De finns som runda eller halvrunda don i valfri längd och dimension (spirostandard).  Lämpliga i kontor, skolor, restauranger, laboratorier där det finns behov av viss omblandande ventilation och i fabrikslokaler med rumshöjd 3-6 m för varierande tilluftstemperaturer.

Hålbild LV

Hålbild MV

Hålbild JET
www.acp.se/textildon/injektdon

Genom att använda oss av Europapatenterade hålbilder kan vi anpassa hastigheten på luften och därmed kastlängden på donen, för att uppnå optimal komfort och perfekt ventilation.

Entreprenörens val
 
Våra kunder uppskattar våra lösningar så mycket att de använder dem själva. Installationsverken valde röda textildon i rund och halvrund form till sitt kontor.

Andra entreprenörer har våra dysdon i sina verkstäder och halvrunda textildon i konferensrum.  Att kunna bestämma utseendet på donen, enkelt montage och bästa funktion är fördelarna som avgör.
  
 
 

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förslag.
Vi hjälper dig även med projektering!

Du kan även använda vår online dimensioneringshjälp.

Hälsningar från oss på ACP!