Nyhetsbrev från Gröna Bilister, Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation.
Redaktör och ansvarig utgivare: Mattias Goldmann.
Läs mer på www.gronabilister.se
 November 2012
 
Alltid senaste nytt på FB!
 
Nyhetsbrevets notiser läggs ut successivt på Gröna Bilisters Facebook-sida. Bli först med det senaste genom att gå med på www.facebook.com/gronabilister! Du kan även följa oss på Twitter.
GB: Kommuner redo för ny miljöbilsdefinition
 
66% av kommunerna kommer redan från årsskiftet endast köpa och leasa bilar som uppfyller nya miljöbilsdefinitionen, och många därutöver inför kraven successivt. Många lägger till krav på förnybara drivmedel och säkerhetskrav. Läs mer här!
GB: Stockholm stad många miljöbilar, rätt tankade
 
Stockholm stad har nu 98 % miljöbilar, varav 51% gasdrivna, 25% E85, 13% bensin- och dieseldrivna och 2,5 % elbilar och laddhybrider. Etanolbilarna tankar rätt till 90 %, gasbilarna till 80 %. GB är positiva, men besvikna att andelen bensin- och dieselbilar ökar och saknar ett mål för att minska det totala antalet bilar.
GB: Tänk om, EU!
 
GB bedömer fyra delar av EU-kommissionens förslag som särskilt kritiska: att max hälften av 10% förnybart får komma från jordbruksgrödor, att ingen stimulans tänks ges efter år 2020, att 60 % utsläppsreduktion för alla nya anläggningar införs retroaktivt från juli 2012 och förslaget till ILUC-faktorer i bränslekvalitetsdirektivet, som inte utgår ifrån faktisk påverkan utan schabloner som omintetgör satsningar på smartare lösningar. Inte heller förslaget att ge 200 eller 400% kredit för vissa typer av drivmedel bedöms som positivt, faktisk klimatpåverkan bör vara styrande. GB bedömer också att förslaget helt utestänger tredje världens kommande producenter, eftersom marknaden stagnerar och överetableras. Läs mer här.
GB om infraproppen
 
GB välkomnar infrastrukturproppens satsningar på bl.a. snabbtåg, men saknar inriktning på minskad trafik. Proppen behandlas i riksdagen 13 december. Läs mer här.
GB: Elbilsdebatten
 
Läs de senaste artiklar av bland andra av Daniel Stenson (Fores), Ylva Ekmark (Leaseplan) och Lars E Magnussson (Elbil Sverige). Läs mer här.
Senaste nummer av Trafik & Miljö
 
Nu får det bara nog! Ledare av Jakob Lagercrantz. Allt om Miljöbästabil 2013, sammanfattning av elbilsdebatten på Newsmill, Trafikantveckan 2012, mm. Läs eller ladda ner senaste nummer av Trafik & Miljö. Läs mer här.

Nu kan du även läsa Trafik & Miljö i din IPAD.Prenumerera här.
GB: Tre länder, en gastank
 
GB har rest med gasbil i Italien, Frankrike och Schweiz och dokumenterat tillgången på gasbilar och fordonsgas.
Kompensera höstlovsresan
 
GB välkomnar att NEVS köp av Saab nu är klart, med elbilar från 2014. GB uppmanar också regeringen att säkerställa att elbilsmarknaden växer snabbare. Läs mer här.
Miljöbilar testade
 
Den senaste tiden har GB testat bl.a. Toyota Prius +, Opel Zafira CNG, Fiat Doblo gas och Fiat Panda gas. Läs på GB:s webbplats!
Trafikantveckan slår rekord
 
Årets Trafikantvecka har slagit rekord, med aktiviteter i 116 kommuner, varav 43 kommuner deltar i den nationella Sparsam Körning-tävlingen och 20 kommuner gör ”Superkonceptet”. se www.trafikantveckan.nu.
 
Oktober: 45,3 % miljöbilar
 
I oktober registrerades 10 873 miljöbilar, 45,3 % av totalen, mot 46,8 % i september. 64,9 % av miljöbilarna var dieseldrivna, 21,6 % bensin, 3,6 % E85, 5,3 % gas, 3,5 %, hybrid och 1,1 % el/laddhybrid. Mest registrerade var snåldieslarna Volvo V40, VW Golf, Volvo V60, Volvo V70 och Kia C'eed, Etta bland bilar på förnybara drivmedel är VW Passat gas, totalt 6:a, första etanolbil är Volvo V70, totalt 27:e. 116 supermiljöbilar registrerades, totalt 704 hittills i år, varav 386 Toyota Prius Plug-in,. Därtill har 233 eldrivna lätta lastbilar registrerats, främst Renault Kangoo. Läs mer här.
Supermiljöbilspremien slut
 
Transportstyrelsens utbetalningar av supermiljöbilspremier dröjer till början av 2013, eftersom årets anslag är slut. 2013 ökar anslaget till 80 milj kr, 2014 till 100 milj kr. Läs mer här.
S, Mp och Vänsterpartiet biogassatsar
 
Mp föreslår ett produktionsstöd på 140 milj kr/år till lantbruk, 50 milj kr för gasmackar och 50 milj kr till konverteringspremier. S föreslår 20 öre/kWh i metanreduceringsersättning, ett klimatinnovationsprogram och en miljöbilsbonus. V föreslår 1 mdr kr/år till kommuner, landsting och företag för lokala åtgärder för utsläppsminskningar, och ett särskilt investeringsprogram för biogasutbyggnad. Läs mer här.
STEM: El-arbetsfordon stöttas
 
En första serieproduktion av Nimbells el-arbetsfordon Trigo stöttas av Energimyndigheten. Räckvidd 90 km, förbrukning 0,9 kWh/mil. Läs mer här.
KTH: Energismartare teknik
 
Elbilars energiförbrukning kan minska 20-30%, vanliga bilar 10 % genom nanoteknik för bättre verkningsgrad hos termoelektriska material, som omvandlar spillvärme till energi. Seat, VW, Siemens och Mistra stödjer forskningen på KTH. Läs mer här.
Ystad: Ramavtal för supermiljöbilar
 
Ystad kommun, Sydskånska Gymnasieförbundet, Sydöstra Skånes Räddningsförbund och Ystad Energi har tecknat ramavtal med leverantörer av supermiljöbilar t.o.m. sept 2015. Ca 50 fordon upphandlas, inkl gas- och hybridbilar. Bilar med utsläpp på under 120 g CO2/km får sitt jämförelsepris reducerat 30 kr/g CO2.
 
EU: Kritiserat biobränsleförslag
 
EU-kommissionen föreslår max 5 % biobränsle från livsmedelsgrödor år 2020, kräver att biodrivmedelsproducenter redovisar indirekta markeffekter och från 2021 minskar dessa. Energiminister Hatt, förbundskansler Merkel, GB och hela biobränslesektorn är kritiska mot taket, men kommissionen slår fast att medlemsstater får ha högre egna mål.  85 % av de biodrivmedel som förbrukas i EU produceras i EU, på 2 % av EU:s åkerareal. Avancerade biodrivmedel står för under 2 % av EU:s biodrivmedelsproduktion, med begränsade möjligheter att nå höga nivåer till 2020. uppräkningsfaktorer x2 och x4 införs för ”avancerade biodrivmedel” från t ex cellulosa, avfall, halm och gödsel. Läs mer här.
EU-kommissionen: 2020-mål för bilars utsläpp
 
EU föreslår att nya bilar från år 2020 i snitt ska släppa ut högst 95g CO2/km, med 1,3 Super Credits till elbilar med max 35g CO2/km och max 20 000 fordon över fyra år. Eco Innovations-krediter ges för off-cycle teknologier som godkänns av berörd myndighet. Viktkoefficienten för förbrukning sänks från 0,0457 till 0,0333. Volvo föreslår att bilar som är dubbelt så energieffektiva som utsläppkurvan bör få superkrediten, som ska vara värd minst 2 normalbilar, utan tak för hur många bilar som omfattas. EU-kommissionen föreslår att också framtida CO2-krav för personbilar ska viktbaseras, kritiseras av Konkurrensverket och Gröna Bilister, som också saknar biobränsleambitioner. Bil Sweden önskar starkare bonus för tillverkare som gör elbilar. Läs mer här.
Utsläppskrav lönsamma
 
EU:s kommande krav på i snitt 95 g CO2/km för nya bilar kan ge över 100 000 nya tillverkningsjobb i Europa, enligt T&E:s rapport, som visar att bilindustrins konkurrenskraft ökar med skärpta utsläppskrav och att konsumtionen ökar när hushållen i snitt sparar €500/år på lägre bränslekostnader. Merkostnaden för snålare bilar är återbetalad på ca två år, tre år om kravet skärps till 80g/km. Läs mer här.
Danmark: Elbilar gynnas länge
 
Elbilen befrias från registreringsavgift, drivmedelsbeskattning och viktavgift till och med 2015. Läs mer här.
Norge: Elbilar i försvaret
 
Norska försvaret har fått sina 10 första elbilar, Nissan Leaf, med målet att 20 % av de 1000 administrativa fordonen ska vara elbilar senast 2020, och att de ska stå för 20% av körsträckan. De 10 elbilarna minskar driftskostnaderna med över 200 000 NKR/år. 80 % av försvarets körsträcka klaras lätt med elbil. Läs mer här.
England: Val blir biodiesel
 
En 10 m fenval på knappt 7 ton som strandat i Suffolk blir 2 000 l biodiesel, och restprodukterna förbränns till el och värme. Läs mer här.
Storbritannien: Långsamt för elbilarna
 
T.o.m. sept har 2311 bilköpare utnyttjat premien på 5000 GBP för elbilar, som funnits I två år. Det är långt mindre än regeringen planerat. Läs mer här.
Tyskland: Ingen elbilspremie nu
 
Tysk elbilsstimulans kan införas tidigast efter nästa val, enligt förbundskansler Merkel. Tyskland har målet 1 miljon elbilar 2020. Läs mer här.
Frankrike: SUV-reklam förbjuden
 
Fransk domstol stoppar Toyotas reklamkampanj för SUV:ar, som anses uppmana till bilåkning som förstör naturen och brott mot lagen som förbjuder körning utanför allmän väg. I Sverige har Konsumentverket kritiserat Volvos reklamtext ”Våra XC-modeller tar dig längre in och högre upp, och hjälper dig till platser dit du inte vill köra med en vanlig bil”. Läs mer här.
Fransk brandkår i mini-elbil
 
Paris brandkår använder lilla elbilen Renault Twizy för tidiga insatser, med brandsläckare, lufttankar, brandskyddskläder, hjälm och första hjälpen-utrustning. Twizy kommer fram snabbare än större brandbilar. Läs mer här.
 
USA: Max 5% alg-bränsle
 
USA:s National Research Council bedömer att alg-biobränsle max kan stå för 5 % av USA:s behov av drivmedel, innan produktionen bedöms bli ohållbar utifrån behovet av energi, vatten och näring. Läs mer här.
USA: Elbilströgt
 
Knappt 50 000 elbilar har sålts i USA 2011 till oktober 2012, 5% av målet en miljon elbilar till 2015. 5 mdr USD är avsatta i statsbudgeten för att gynna elbilar, bl.a. med 7 500 USD/bil i skatteavdrag, liksom förmånliga lån och garantier till elbilsföretag och batteriutvecklare. Läs mer här.
Kalifornien: Avfallsbränsle
 
California Energy Commission finansierar en kommersiell anläggning för biodiesel av avfall, med Sierra Energy Corp och SacPort BioFuels. Läs mer här.
Brasse-cellulosaetanol
 
Brasilianska Raízen och Iogen Energy investerar i kommersiell cellulosaetanol i São Paulo, den första i sitt slag. En sockerrörsskörd på ca 125 milj ton/år ger ca 62 milj ton bagass och avfall, vilket i teorin kan ge ca 40 mdr l etanol/år, i praktiken ca 15 mdr l. Nya krav på mekaniserat jordbruk och förbud mot att bränna av blad i fält, ger bättre möjligheter för cellulosaetanolen. Läs mer här.
Brasilien: Ökad etanolinblandning
 
Brasiliens energidepartement föreslår att etanolandelen i bensin ökas från 20 till 25%, samma nivå som innan den dåliga sockerskörden 2011 som tvingade Brasilien till import. Läs mer här.
Zimbabwe: Etanolprojekt
 
Zimbabwes regering stödjer Chisumbanje Ethanol Project, och har nu en medborgardialog för att utforma projektet så att det bäst gynnar lokalbefolkningen. Läs mer här.
Sydafrika låginblandar
 
Sydafrika kräver minst 2% etanol i bensin och 5% biodiesel i diesel, vilket tänks ge nya jobb i jordbrukssektorn. GB återkommer med en detaljerad rapport. Läs mer här.
Indonesisk elbilssatsning
 
Indonesiens regering har tagit fram ett stimulanspaket för produktion av 10 000 elbilar. Läs mer här.
Taiwan: Etanolsatsning
 
2011 inledde Taiwan etanolproduktion från jordbruksrester och planerar nu krav på låginblandning, med etanol från nedlagd jordbruksmark och socker. Läs mer här.
Vietnam:Biobränslekrav
 
Vietnam kräver 5% biobränsle i större städer, med 1.8 milj ton/år nationell produktion av etanol och biodiesel senast 2015. Läs mer här.
 
Nya bilar
 
 • Audi A3 laddhybrid: Lanseras 2014, elbilsversion inställd
 • Cadillac ELR: Laddhybrid baserad på Chevrolet Volt, kommer hösten 2013
 • Fiat Panda Natural Power
 • Ford: Gas-Focus, säljs från november, från 232 700 kr
 • Ford C-MAX/Grand C-MAX 1,0 EcoBoost-bensinmotor 117-119 g/km
 • Kia Optima parallellhybrid, litiumpolymerbatterier
 • Nissan: Billigare, enklare Leaf från 2013
 • Renault: Fluence elbil från sensommaren 2013 i Sverige, Zoe troligen från hösten.
 • Skoda Citigo gas 141 400 kr
 • VW EcoUp gas, 2,9 kg/100 km, 159 900 kr
Slovakien: Batteribyte för bussar
 
GreenWay erbjuder batteribyte på 7-10 min för hyr-el-minibussar i Bratislava. Projektet ska utvidgas till andra europeiska länder. Första bil är Citroën Jumper, konverterade av EVC, som används av två transportbolag. Läs mer här.
NEVS batterival klart
 
Saab-Nevs dotterbolag State Power Group tillverkar nu elbilsbatterier av typen litiumjärnfosfat, LiFePO4,med hög energidensitet, 146 Wh/kg. Leverans till Saab från 2014.
Audi: Eget biobränsle
 
Audi och amerikanska Joule producerar e-etanol ch e-diesel, utifrån salt- eller avloppsvatten som blandas med överskotts-CO2, solljus och genetiskt modifierade mikroorganismer, med etanolproduktion redan nu i New Mexico. Läs mer här.
BMW: Låt bilen stå
 
BMW och Nokia utvecklar navigationssystem som anpassar rutten för lägsta förbrukning. Med Garmin utvecklas en app till elbilarna som visar kollektivtrafik och vägvisningar för fotgängare, så att det blir lättare att inte ta bilen. Läs mer här.
Solladdade elbilar
 
Solcellerna för Helsingborgs elbilspool har på 6 månader gett 4000 kWh, motsvarande 2700 mil i elbil. Poolen har drygt 150 medlemmar. Läs mer här.
BMWs elbatterier konkar?
 
A123 Systems, som levererar litiumjonbatterier till bl.a. BMW, Fisker, Geely och GM, överväger konkurs, då de har stora kostnader för Fisker Karmas återkallade batterier. Läs mer här.
Citroën-Peugeot: Lägst utsläpp
 
PSA har lägst snitt-CO2-utsläpp från sålda bilar i EU, 124,5 g/km, ner 2,1 g i år. I Sverige var Peugeots snitt 122 g CO2/km mot rikssnittet på 140 g/km. Peugeot minskar nu utsläppen vidare med variabel oljepump, effektivare motorolja samt minskad friktion i vevaxel, kamrem och lågfriktionsvakuumpump. Läs mer här.
Citroën: Jorden runt med elbil
 
En fransk duo har kört el-Citroën C-ZERO jorden runt, 17 länder och 20 000 km på åtta månader. Läs mer här.
Ford och Schneider Electric laddsamarbetar
 
Ford och Schneider Electric erbjuder en europeisk laddlösning för elfordon i hemmet och på kontoret, främst för Focus Electric som laddas på 3 timmar. 5 års garanti och teknisk support ingår, liksom erbjudande om miljömärkt el.
Ford&GM: E15 för alla bilar
 
Alla GM:s och Fords bilar nya i USA kan köras på E15, bensin med 15% etanol. Läs mer här.
GM: Vätgas-nej
 
GM stänger sitt bränslecellsforskningscenter och bedömer att vätgasbilens kommersiella introduktion dröjer längre än tidigare aviserat. Ford minskar också sitt vätgasengagemang, medan bl.a. Honda och Hyundai ökar sitt. Läs mer här.
Honda: En miljon hybrider
 
13 år efter första hybriden Insight har Honda nu tillverkat en miljon hybrider. Läs mer här.
Honda: Gaspeng
 
Honda och Clean Energy Fuels delfinansierar gasdrivna Honda Civic med USD 3000 i gascheck. I Kalifornien får gasbilar köra i carpool-körfält till 2015, med andra incitament i andra delstater. Gasbilen säljs i 36 delstater och ökade 22 % 2012. Läs mer här.
Toyota: Bättre energideklarationen
 
Toyota inför energiklassen A+ för bilar med CO2-utsläpp på 51 – 75 g/km och A++ för utsläpp under 50 g/km. I övrigt följer deklarationen Konsumentverkets förslag med skala A-G.
VW återkallar gasbilar
 
21 nya hybridmodeller lanseras till 2015, med försäljningsmål 1 milj hybrider/år. Första elbilen, EQ, kommer i Japan och USA i december. Läs mer här.
VW downsizar
 
En tvåcylindrig diesel lanseras i alla små VW-bilar, medan bl.a. Golf kommer med trecylindig motor. Läs mer här.
 
Elbilens CO2
 
Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet har granskat elbilens livscykel, där tillverkningen av batterier och elmotorer använder giftiga ämnen som nickel, koppar och aluminium. Om en elbil körs 20 000 mil och tillverkas med grön el, blir den upp till 29 % klimatbättre än en bensinbil - om batteriet håller så länge. Läs mer här.
Svensk elbilsforskning köps
 
Kinesiska biltillverkaren Dongfeng köper 70 % av T Engineering i Trollhättan, för utveckling av bl.a. elmotorer och hybriddrivlinor. Läs mer här.
Laddhybrider laddar oftast
 
Förare av Chevrolet Volt laddhybrid laddar i snitt 1,5 gånger/dag, mot Nissan Leafs 1,1 gånger/dag. Laddhybrider laddas till 21% utanför hemmet, mot 11% för rena elbilar. Laddhybrider laddas oftare än rena elbilar, enligt New ECOtality som har 13 000 laddstationer i 23 städer i USA, med info från 70 milj el-km. Läs mer här.
London: Eltaxibolag
 
Londons privata taxibolag Greentomatocars testar 50 eldrivna BYD e6 MPV i  månader från 2013. Det blir Londons första 100% el-taxibolag. Globalt har e6-taxi kört över 20 milj km. Läs mer här.
Elbilsupphandlingens delårsrapport
 
Elbilsupphandlingen omfattade vid halvårsskiftet 84 elbilar, som kört 59 320 km, Upplevelserna är något mer negativa än förut, främst gällande värme och komfort. 61 % av förarna har förändrat sin körstil. Läs mer här.
Hybricon: Snabbladd-bussar till Umeå
 
Hybricon levererar 2013 två ultrasnabbladdade elbussar till Umeå, varav en fyrhjulsdriven ledbuss, med värmeåtervinning och bättre isolering, Hjulmotorer används, med ultrasnabbladdare i staden och vid flygplatsen. Umeå avser beställa 15-20 fordon till om allt går väl.
Ökad litiumefterfrågan
 
2011 köpte bilbranschen totalt 4 GWh Li-Ion-batterier, för totalt ca 160 000 elbilar och laddhybrider, motsvarande ca 12% av totalmarknaden för dessa batterier. 2020 bedöms bilbranschen stå för 35-58% av Li-Ion-marknaden, enligt Roland Berger, som bedömer att hybrider då kan stå för 10% av marknaden, ladd-hybrider 5% och elbilar 3%.
eLeMans avgjort
 
eLeMans, uthållighetsloppet för elbilar och laddhybrider på Göteborg City Arena, vanns av Michael Nilsson och Joachim Härsjö i en Tesla, före Filip Hellquist och Simon Bergman i en Volvo C30 och Gordon Strömfelt och Patrik Svedberg i en Nissan Leaf. Läs mer här.
 
September: Bensin, diesel ner, E85 upp
 
Försäljningen av bensin sjönk 8 %, diesel 6 %, E85 7% i sept 2012 mot sept 2011. För hela 2012 är E85 enda drivmedel som ökar, 4%,  enligt SPBI. Läs mer här.
Biodrivmedel 2011 (STEM)
 
Etanolen som användes i Sverige (E85 och låginblandning) fördelade sig på ursprungsland:
 
 • Sverige 133505 m3
 • Frankrike 69744 m3
 • Brasilien 42 265 m3
 • Spanien 32 081 m3
 • Storbritannien 30 094 m3
 • Costa Rica, Danmark Ryssland, Ukraina, etc 388 423 m3
FAME för biodiesel kommer till 92% från raps/rybs, 8% från rester och avfall. Ursprungsland:
 
 • Danmark 53168 m3
 • Litauen 51338 m3
 • Ukraina 48 478 m3
 • Tyskland 31 147 m3
 • Frankrike 18 016 m3
 • Afghanistan, Sverige m fl 25 586 m3'
Fördelningen per råvara:
 
 • Vete 41 %
 • Majs 30 %
 • Sockerrör 12 %
 • Korn 7 %
 • Övrigt 10 %
Biogas kommer till 89% från Sverige, 6% från Norge, 5% från Tyskland, och har ursprung:
 
 • Avloppsslam 38,7%
 • Slakteriavfall 10,5%
 • Fast matavfall 8,1 %
 • Glycerol 5,5 %
 • Kvarnat matavfall, 5,2 %
 • Majs 4,9 %
E85 dyrare –men billigare än bensin
 
1 nov infördes vinteranpassad etanol, E75, med bättre köldstartegenskaper. Riktpriset är 10,83 kr/l, vilket gör att etanolen fortsatt är lönsam jämfört med bensin.Läs mer här.
Etanol: Bred samsyn om hållbarhet
 
Av 192 granskade vetenskapliga artiklar har 65 % positiva eller mycket positiva slutsatser gällande etanol som drivmedel medan 25 % är negativa. Inom samtliga sex granskade områden är majoriteten positiv, störst är övervikten i sociala frågor (90%) och klimatpåverkan (83 %), allt enligt Fores och KTH:s studie. Läs mer här.
Jatrophaolja 99 USD/fat
 
SG Biofuels med 15 anläggningar på tre kontinenter erbjuder nu jatrophaolja för USD 99/fat, inkl hela odlingskostnaden. Därmed är kostnaden lägre än oljesnittpriset i år. Läs mer här.
Världbanken: Nej till investeringsstopp
 
Världsbanken fortsätter storskaliga markinvesteringar, bl.a. för att inte spä på ökade livsmedelspriser och avvisar därmed Oxfams krav på ett moratorium för bl.a. biobränsleinvesteringar. Skärpta riktlinjer för investeringar utlovas däremot. Läs mer här.
Bensin av luft
 
Brittiska Air Fuel Synthesis producerar syntetisk bensin av luftens vattenånga och CO2, hittills dock bara 5 liter. Från år 2014 avser de producera 1 ton/dag, med elektrolys från förnybar el. Bensinen kan användas direkt i befintliga bilar, med mycket låg klimatpåverkan. Läs mer här.
DME till salu
 
DME-producenten Chemrec är till salu och alla 19 anställda är uppsagda, då de långsiktiga biodrivmedelsincitamenten är för oklara. Läs mer här.
Ynnor: Varning för dieselbilen
 
Dieselbilar som inte klarar kommande miljöbilsdefinition måste levereras innan årsskiftet, annars får beställaren betala fordonsskatt i fem år, med lägre andrahandsvärde och försäljning som "tokdyker". Läs mer här.
Gasmackar i Finland och Tyskland
 
100 av Tysklands nästan 1000 gasmackar har nu 100% biogas, varav 82 med teknik från Verbio. Gasum har nu 17 gasmackar i Finland och planerar nya i bl.a. Åko och Jyväskylä. Läs mer här.
 
Folksam: Riskbaserad premie
 
Folksam får GPS-övervaka sina försäkringstagare, med premiereduktion för de som kör säkert och miljövänligt. Alla kunder ska på sikt erbjudas lösningen. Läs mer här.
Uppsala: Ingen spårbil
 
Uppsalas planer på första spårbilslinjen i Sverige saknar finansiering från landstingen, så pilotbanan från Resecentrum via Akademiska sjukhuset till Science Park verkar inte bli av. Läs mer här.
Sunfleet: Bilpoolsboom
 
Sunfleet växer 40%/år och har nu bilpooler i 34 svenska städer med totalt över 650 bilar. En stor utmaning är att hitta p-platser, ochj lönsamheten är låg bl.a. pga skador på bilarna. Läs mer här.
Italien: Cykeln vinner
 
2011 minskade Italiens bilförsäljning 20 %, till 1 748 000, lägst sen 1964. Cykelförsäljningen ökade 10% och passerade bilförsäljningen för första gången sedan andra världskriget. Läs mer här.
Tyngre förare = Högre förbrukning
 
39 milj gallons extra bränsle behövs per år i USA per every pound viktökning hos befolkningen. 1960-2002 har en miljard gallon bensin extra krävts pga övervikt, med högsta genomsnittsvikten någonsin 2011. Läs mer här.
 
Energimärkning för däck
 
Från 1 nov är EU:s A-G-märkning av däck obligatorisk. Bränsleeffektivitet, våtgrepp och buller redovisas. Läs mer här.
Bridgestone: 100% hållbart däck
 
Bridgestone vidgar områdena för produktion av naturligt gummi och utökar mängden förstärkta växtfiber i däck. Ecopia EP001S är första däck att A-klassas för både rullmotstånd och våtgrepp enligt EU:s nya märkning. Läs mer här.

 
Gör som Timbuktu – gå med!
 
2012 är ett nyckelår för hållbar mobilitet. Gå med i Gröna Bilister för att påverka utvecklingen i rätt riktning! Bli medlem nu!
Rabatter för nyhetsbrevets läsare
 
Gröna Bilister har förhandlat fram en lång rad rabatter på miljövänligare prylar och tjänster för medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Läs mer.
Kompensera höstlovsresan
 
Kompensera sommarresans klimatpåverkan med Gröna Bilisters bränsle- och fordonsspecifika kalkylator, med Tricoronas CDM-projekt som godkänts av FN och bekämpar fattigdom i tredje världen. Att klimatkompensera bilens utsläpp gör stor klimatnytta till liten kostnad - för bensinbilar 5 % av bränslekostnaden, något mer för diesel och mindre för bilar som går på förnybara drivmedel. Läs mer.
Trafik & Miljö - vår tidning
 
 Nyhetsbrevet | November 2012 | Gröna Bilister