Välkommen till ett första medlemsbrev från oss på Ifous!
Du som får Skolportens Matchmail får det för att din arbetsgivare är medlem i Ifous. Nu tycker vi på Ifous att det är hög tid att återkommande berätta lite mer om vad medlemskapet i Ifous innebär. Vi vill inte bara berätta om vad som sker hos oss på Ifous, utan också dela med oss av allt det goda som sker ute hos våra medlemmar. Därför kommer du att få det här medlemsbrevet ca 4 ggr/år.

Hur märker jag att vi är medlemmar?
I medlemskapet kan några eller samtliga av nedanstående saker ingå, beroende på arbetsgivarens avtal och hur långt ni har kommit i implementeringsprocessen:
  • Matchmail
  • Magasin 360
  • Möjlighet att publicera utvecklingsprojekt på www.skolporten.se/forskning/skolutveckling/
  • Möjligheten att skriva utvecklingsartiklar (dokumentera och publicera dina goda undervisningserfarenheter i Skolportens vetenskapliga artikelserie Undervisning & Lärande samt Leda & Styra)
  • Deltagande i FoU-program (läs mer om dessa nedan)

Hallå där Karin Hermansson, ny programansvarig på Ifous!
Vad är tanken med Ifous och de olika FoU-programmen?
- Ifous ska vara en plattform där forskning och skola kan mötas, svarar Karin Hermansson.
- Tanken är att det ska ske ett utbyte åt bägge hållen: Våra medlemmar får tillgång till aktuell forskning, samtidigt som lärarna bidrar till forskningen genom sin praktik ute i klassrummen. Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skolan. Det är ett oberoende forskningsinstitut som drivs av sina medlemmar. Hittills har runt 120 kommunala och fristående skolhuvudmän från hela Sverige anslutit sig, men fler tillkommer hela tiden.

Vad får jag som medlem?
- Om din skolhuvudman är medlem i Ifous får du tillgång till Skolportens forskningstidskrift Magasin 360 samt Matchmail - den senaste forskningen inom utbildningsvetenskap. Som medlem finns det även möjlighet att delta i något av våra FoU-program.

Just nu pågår flera olika program, bland annat Inkludering och Små barns lärande. Språkutvecklande ämnesundervisning och Digitalisering i skolan är under uppstart och har fortfarande platser kvar.
En viktig del med FoU-programmen är att man kan utbyta erfarenheter mellan skolor och kommuner, menar Karin Hermansson.
- Det kollegiala lärandet är viktigt för att pedagoger, skolledare och skolchefer ska kunna utvecklas med hjälp av varandra.


Vilka är vi som arbetar på Ifous?
Therese MabonTherese Mabon
VD
therese.mabon@ifous.se / 0736-33 45 44
Karin HermanssonKarin Hermansson
FoU-ansvarig
Jag har det övergripande ansvaret för Ifous FoU-program. Jag hjälper de medverkande skolhuvudmännen att utforma och planera programmen, och ansvarar för projekt- och processledning av dem när de väl är igång.
karin.hermansson@ifous.se / 0760-334810
Annika Faager
Annika Faager
Medlemsrådgivare
Jag informerar skolhuvudmän om deras möjligheter som medlemmar och stödjer dem sedan i sitt medlemskap.
annika.faager@ifous.se / 0739-967 827
Hella Westerberg
Hella Westerberg
Medlemsansvarig
Jag ansvarar för att all information och administration av medlemmar och utveckling av medlemskapet. Jag hjälper även projektledarna i FoU-programmen med genomförandet av seminarierna.  
hella.westerberg@ifous.se / 08-56226811

Sist men inte minst:

Ifous ABär ett medlemsdrivet, icke-vinstdrivande forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja, påverka och driva forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB. Läs mer på www.Ifous.se