Många träd?
Vi hjälper dig att se skogen!
 
 
Tycker du ibland att det är svårt att komma ihåg varför din verksamhet existerar och vart den egentligen är på väg? Att hinna tänka strategi och mål? Du är inte ensam. Det är oerhört lätt att fastna i att släcka bränder och lösa småproblem. Att ägna den mesta tiden åt att få vardagen att fungera.
 
Vi har under de senaste åren hjälpt våra kunder med årsredovisningar, koncernredovisning, rapporteringspaket för koncerner, förvärvsanalyser, due diligence, chef att hyra, till exempel CFO och koncern-/redovisningschef, kassaflödesanalyser, bokslut, verksamhetsutveckling, byte av affärssystem, framtagande av styrsystem, uppbyggnad av ekonomiavdelning, och mycket, mycket mer.
 
Vår strävan är att lösa dagliga praktiska problem och samtidigt hjälpa dig höja blicken. Så att du kan se hela skogen och inte hindras av en enstaka trädstam.
 
I höstens nyhetsbrev kan du läsa om hur värdeinnovation får dina affärer att lyfta och om det nya regelverket K3, som kan hjälpa dig att kommunicera bättre via din årsredovisning. Läs också om spännande kvinnokonferensen ”Nu kliver vi framåt” på Vaxholms Kastell den 15 november. Temat är affärsutveckling och lönsamhet! Vi ska gå! Anmäl dig du också!
 
Välkommen till en inspirerande höst!
 
Rådgivarna på ProXecutive
 
 
”Det finns bara en sak som gör en dröm omöjlig att uppnå: rädslan att misslyckas”
Paulo Coelho
 
 
 
 
Tänk visionärt - bli en överlevare

 
I dåliga tider är det lätt att smittas av den osäkerhet och rädsla som finns i samhället. Men alltför stor försiktighet kan lätt bli en självuppfyllande profetia som leder till stagnation. I kristid är det viktigare än någonsin att se möjligheter och våga visualisera en strategi framåt.
 
Under våren 2012 har vi belyst ämnet värdeinnovation. Nu gör vi det igen. För att det är så viktigt och därför måste upprepas. Värdeinnovation betonar både värde och innovation i lika hög grad. Eftersom det inte räcker bara med värde eller bara med innovation.
 
Värde utan innovation medför nämligen bara stegvis värdeskapande, som inte är tillräckligt för att det egna bolaget ska utmärka sig på marknaden. Innovation utan värde är teknikdriven eller marknadspionjär. Då är kunderna ofta inte mogna att acceptera och betala för det nya som skapats.
 
Värdeinnovation däremot fokuserar på att skapa språng i värde både för kunderna och det egna bolaget. Genom att använda ditt företags innovationsförmåga kan du hitta värde för dina kunder och därigenom hitta nytt och outnyttjat marknadsutrymme!
 
Kanske ska du leta på de mest oväntade ställen, som i andra branscher, titta på nya målgrupper, eller kombinera erbjudande på ett nytt sätt. Kanske ska du driva engagemang i ditt eget bolag, visualisera en gemensam målbild och skapa en kultur för innovation. Med innovationskraft kommer du längre än med djupdykningar i siffror och rapporter. Hitta modet att utvecklas vidare!
 
Lars Jonsson
Senior rådgivare, ProXecutive
 
 
 
 
 
K3 nytt regelverk inspirerat av IFRS
 
 
Den 8 juni 2012 fattade Bokföringsnämnden beslut om ett nytt huvudregelverk för upprättande av årsredovisningar och koncernredovisningar, K3.
 
K2 och K3 är utformade utifrån helt olika perspektiv, det gör att det blir stora skillnader säger Claes Eriksson, sakkunnig i redovisningsfrågor på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF och tidigare redovisningsexpert på Bokföringsnämnden.
 
K3 är en del av det omfattande så kallade K-projekt som syftar till att samla och förenkla regelverken ur företagens perspektiv. K3 regelverket särskiljer sig på så sätt att det mer representerar det senaste inom den internationella normgivningen. Medan K2 strävar mot förenkling ur ett upprättarperspektiv så har K3 konstruerats ur ett användarperspektiv. Claes Eriksson menar att regelmakarna inspireras av IFRS och vill skapa ett regelverk som är teoretiskt helt korrekt.
 
K3 ger en mer säljande, uttömmande och korrekt information om förtaget till den som läser. Den behövs då ett företag behöver låna, ska börsintroduceras eller liknande, men den ställer också högre krav på den som ska upprätta årsredovisningen. K2 kan vara nog så bra för den som inte behöver visa upp sin årsredovisning externt, säger Claes Eriksson.
 
Om regelverken

Större företag måste tillämpa K3-regelverket. Mindre onoterade företag kan välja mellan förenklingsregelverket K2 och huvudregelverket K3. Ett företag är större om två av följande gränsvärden överskridits i två på varandra fastställda årsredovisningar; 50 anställda, 40 MSEK i balansomslutning och 80 MSEK i omsättning. K3 ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.
 
Generella skillnader mellan K3 och K2
 
K3
K2
Principbaserat
Regelbaserat
Användarperspektiv
Upprättarperspektiv
ÅRL tillämpningsbar fullt ut
Vissa begränsningar av ÅRL
Alltid ”korrekt” redovisning
Förenklingsregler finns
Kräver bedömningar och skattningar
Skrivna regler för t.ex. väsentlighet
Kräver upplysningar
Upplysningar endast enligt lag
 
Källa: SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
 
 
 
 
 
Nationell kvinnokonferens på Vaxholms Kastell
 
 
Nätverksorganisationen KLIVET arrangerar ”Nu kliver vi framåt” - En konferens för kvinnliga ledare och företagare på temat affärsutveckling och lönsamhet på Vaxholms Kastell den 15 november.
 
Vi vill leverera ett program som både ger inspiration, konkreta råd och praktiska verktyg som kan appliceras direkt i verksamheten när deltagarna återvänder till vardagen, säger projektledare Charlotte Hellgren.
 
Det blir en fartfylld dag späckad med föreläsningar, workshops och seminarier varvat med mingel och god mat. Några av landets mest framstående kvinnliga ledare, politiker och företagare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom verksamhetsutveckling och företagande. Dessutom utlovas en paneldebatt där deltagarna kan ställa frågor på ämnet direkt till representanter från näringsliv och samhälle. För den intresserade finns även möjlighet att ställa ut i pauslokalerna. Dagen avslutas med en trerätters middag i Pansarbatteriet på Vaxholms Kastell.

Vi räknar med minst 120 deltagare från hela landet, säger Charlotte Hellgren
 
ProXecutive deltar i konferensen, gör det du också!

Anmälan:
Senast den 12/10 till nukliverviframat@gmail.com eller via hemsidan http://nukliverviframat2012.blogspot.se/. Hemsidan uppdateras löpande med nya inlägg i form av intervjuer, nyheter, och programinformation.
 
Utställarplats: Kontakta Charlotte Hellgren pånukliverviframat@gmail.com
 
KLIVET, Kvinnligt ledarskap i Vaxholm är ett ideellt nätverk av kvinnliga företagare och ledare i Vaxholm. Syftet med verksamheten är att skapa ett attraktivt företagsklimat för kvinnor i Vaxholm och att engagera kvinnor till ett livskraftigt och hållbart företagande.
 
ProXecutive arbetar framgångsrikt med verksamhetsutveckling, finansiell rapportering och chef att hyra. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!
 
 
 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se