Uppvärmning från höga takhöjder med dysdon
 
Klicka för att läsa mer om våra dysdon
Genom ACP dysdon med 18, 24 eller 48 mm dysor kan vi både ventilera och värma hela lokalen från över 10 meters höjd.

Det viktigaste i en lagerlokal är lagerplatsen. Med all ventilation och värme från tak frigörs maximalt med golvyta. Då är det viktigt att få ner värmen till golvet, ibland från väldigt höga takhöjder.

Klicka för att se don i fler lagerhallar
Få ner värmen, utan drag
 
För att kunna ventilera över långa kastlängder behövs rätt tryck i donen och hög utgångshastighet genom dysorna. När vi dimensionerar beräknar vi donens kastlängd och lufthastighet i vistelsezon för att garantera bibehållen komfort i alla lägen. Vare sig det gäller ventilation, kyla eller värme garanterar vi alltid funktionen.
Jämn fördelning av luften utmed hela donets längd
 
Genom att donet agerar som en tryckkammare får vi jämn fördelning av luften utmed hela donets längd, från början till slut. I vissa fall sträcker sig ett enda don över 100 meters längd och ger ändå 100% jämn luftfördelning

Referenser - Lagerlokaler
Total omblandning
 
Med dysdon från ACP kan du försäkra dig om total omblandning i lokalen. Vi optimerar kastlängden för lokalens layout. Donen förses med dragkedja var 5:e meter och varje donstycke kan anpassas. Eftersom luften fördelas utmed hela donets längd och donen kan sträcka sig genom hela lokalen får du en total omblandning och fungerande ventilation i hela lokalen.

Nordbygg 2012
Klicka för att se animerade bilder av röktester med våra dysdon

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förslag.
Vi hjälper dig även med projektering!

Du kan även använda vår online dimensioneringshjälp.

Hälsningar från oss på ACP!