Kondensfria textildon för kyla
 
Restaurang Gustaf Bratt Falkenberg
Det behagligaste sättet att distribuera kyld tilluft
 
Speciellt på sommaren påminns vi om hur viktigt inomhusklimatet är. Vår utmaning börjar när det behövs mycket kyla på begränsad yta samtidigt som det är hårda krav på komfort. För hög hastighet på luften eller för mycket kyla på en punkt ger försämrad komfort och kan upplevas som dragigt.

Guldfågeln Arena Kalmar
Stora kylmängder utan drag
 
Genom att tillföra luften genom textildon får du optimal distribution av luften och högsta komfort. Med laserskurna hål kan luften dessutom riktas dit den behövs som mest och förhindra kallras. Vid låga takhöjder placeras hålen utmed taket för att få viss omblandning, dragfritt.

När donen placeras på högre höjd kan de anpassas med optimal vinkel på de laserskurna hålen eller dysorna för att passa varje given donplacering.


Fläktluftkylare
 
Vid extrema kylmängder, t ex när donet monteras direkt på fläktluftkylare, kan man välja ett don helt i textil, utan laserskurna hål för maximal komfortförbättring, exempelvis vid hantering av charkvaror. Extra lämpligt vid livsmedelshantering då det är en stor fördel att man kan ta ned och tvätta hela donet för bästa möjliga hygien.

Nordbygg 2012
City Gross Helsingborg

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förslag,
vi hjälper dig mer än gärna med projektering.

Du kan även använda vår online dimensioneringshjälp.

Hälsningar från oss på ACP!