Sköt jobbet med vänsterhanden…
 
 
…så får du nya perspektiv. Det kan behövas om du ska vara i takt med tiden och utveckla ditt företag i rätt riktning.
 
Svenska arbetsplatser är för dåliga både på nytänkande, innovationsanda och på
kundperspektivet. Det hävdar årets upplaga av Sverigestudien som kartlagt svenskarnas värderingar kring arbetsliv och samhälle sedan 2009.
 
Det är en tråkig läsning och en utveckling som egentligen är helt onödig. Vi på ProXecutive är dagligen i kontakt med fantastiska svenska företag som förstått att använda innovation och nytänkande som en hävstång för sin utveckling. Därför vet vi att det med nya grepp går att ersätta byråkrati, förvirring och stagnation med arbetsglädje, trygghet och innovationskraft. För att utvecklas behövs en öppenhet mot omvärlden och en insikt om att verkligheten är i ständig förändring.
 
Läs nedan om hur du kan använda Värdeinnovation för att utveckla ditt företag och om hur Mekonomen gjort förnyelse till en del av sin strategi. Vi välkomnar också Maria Kolm som nyanställd konsult hos i ProXecutive.
 
”If you're not failing every now and again, it's a sign you're not doing anything very innovative”.
Woody Allen
 

 
Njut av våren och inspireras av det nya och oväntade som kommer med den!
 
Lars Jonsson
Senior rådgivare, ProXecutive 
 
 
Bakom Sverigestudien står Skandia, ­managementkonsultföretaget Preera samt Volvo
 
 
PS. I nästa nummer av News fortsätter vi att beskriva Värdeinnovation bland annat genom ett case från framgångsrika företaget Deltaco.

 
 
xxx
 
 
Låt värdeinnovation bli en hörnsten
i din strategi

Företag som lyckas har ofta en speciell förmåga. Förmågan att hitta det unika, det som ingen visste men som sedan visade sig vara så självklart. Magi? Nej, du kan också göra det. Tänk visionärt och bli en överlevare även i kristid.

Struktur och ordning och reda i all ära men utan att ifrågasätta det trygga och invanda kommer vi ingen vart. För att utvecklas behöver vi tänja på våra gränser och möta det nya och främmande med öppna och nyfikna ögon. Kanske är det rent av avgörande för ditt företags fortlevnad och framtid. Om du har en innovatör i din organisation, kan du skatta dig lycklig.

En innovatör vänder upp och ner på begreppen och låter till synes omöjliga kombinationer smälta samman och bilda något helt nytt. Det är oerhört viktigt att identifiera och stötta de som har förmågan att förnya, för att företag ska överleva på lång sikt, säger Anders Åberg medlem i ProXecutives Advisory board.
 
Många har svårt för förändring. Förändring innebär avsteg från väl inarbetade rutiner och processer som till synes fungerar väl. För att få förändring till stånd krävs att vi är nyfikna och lyhörda för vår omvärld. Det är ofta i skärningspunkter mellan vitt skilda kulturer, ämnesområden och discipliner som nya idéer kan växa fram. Det kan verka besvärligt men det är just dessa idéer som motverkar att företaget stelnar i föråldrade mönster och tankesätt.

Innovation skapar språng i värde både för dina kunder och för ditt bolag eftersom nytt och outnyttjat marknadsutrymme öppnas upp. Det finns bra metoder för att skapa värdeinnovation och också för att mäta och följa upp innovationsprocessen, säger Lars Jonsson senior rådgivare på ProXecutive.

 
Så här bygger du värdeinnovation:
 
     Tänk utanför boxen – Flytta dina gränser
Se på alternativa branscher, andra strategiska grupperingar, andra kundgrupper, kompletterande produkter och tjänster, funktionell kontra emotionell dragningskraft på dina kunder, tidsperspektiv och trender
 
     Visualisera din strategi i stället för att djupdyka i siffror
Fokusera på de stora dragen i stället för detaljer
 
     Nå bortom dagens efterfrågan
Studera de som inte är dina kunder och bygg nya antaganden om det gemensamma i kunders värderingar.
 
     Arbeta i rätt strategisk ordning
Från kundnytta, strategisk prissättning till kostnadsmålssättning och till kommersiell framgång.
 
Övervinn interna hinder
Arbeta för att få de anställda att inse behovet av strategiskt skifte, skapa tillgång till resurser, öka motivationen och förhindra intern politik
 
Bygg in genomförandet
Skapa en kultur av tillit och engagemang som motiverar människor att förverkliga bolagets beslutade strategi.
 
Källor: ProX erfarenheter och Blue Ocean Strategy av W Chan Kim och Renée Mauborgne
 

 
X
 
 
Från avgasrör till ett enklare BilLiv
 

Mekonomen började med att sälja en enkel produkt. Idag levererar de helhetslösningar för att tillfredsställa nya behov som uppstår på marknaden.

Det handlar om att vara öppen och ifrågasätta etablerade sanningar, säger  Marcus Larsson, vice VD i Mekonomen.
 
Det var de två entreprenörerna Ingemar Fraim och Leif Möller som startade Mekonomen under namnet Bileko 1973. Redan från start var företaget en utmanare med entreprenöriellt klimat. Snart expanderade de till att bli en integrerad detaljist- och grossistkedja med kontroll på hela flödet från tillverkare till slutkund. År 2006 fick Mekonomen en ny huvudägare i Axel Johnson AB och år 2007 tillträdde Håkan Lundstedt som koncernchef och en ny strategi utarbetades som blev en nystart för företaget.

Branschen var väldigt traditionell då. Det var många behov som inte var tillfredsställda. Vi började med en gigantisk kartläggning av marknaden genom att intervjua kunder, konkurrenter och medarbetare med flera, säger Marcus Larsson.
 
Dygnetruntöppna verkstaden på Gärdet och lansering av Mekonomen Direkt blev två utav många resultat av undersökningen. Att satsa på varumärkesutveckling, konceptutveckling, kommunikation och okonventionell reklam i TV ett annat.
 
Det var helt nytt i branschen och många har försökt kopiera oss sedan dess, säger Marcus Larsson.
 
För att fortsätta utvecklas arbetar Mekonomen mycket i projektform. Tvärfunktionella team sätts ihop för att skapa nya tankegångar och hitta nya behov att fylla. Det senaste var ett projekt specifikt riktat till kvinnor, M by Mekonomen. Mekonomen satte ihop ett team med enbart kvinnor från bland annat finans, kategori och marknad. Det resulterade i ett nytt koncept, en butik i köpcentrum med verkstad riktad till kvinnor som lyckosamt prövats och nu ska expandera till fler orter.

Att arbeta i projektform stärker kulturen och kittar ihop organisationen, menar Marcus Larsson.
 
Kristiderna har inte drabbat Mekonomen nämnvärt. De anpassar sina kostnader och gasar samtidigt på både reklam och annonsering. Många kunder föredrar dessutom Mekonomens prisvärda profil framför de traditionella bilmärkenas dyrare verkstäder. Nästa utmaning för Mekonomen blir att växa i 20 länder på 10 år.
 
Det finns inte direkt jämförbara koncept och vi har tillförsikt att våra koncept fungerar i andra marknader än enbart den nordiska! Vi försöker samtidigt att vara ödmjuka och se oss om för att lära nytt. Det finns alltid möjlighet att hitta nya goda idéer och ta tillvara initiativ för att öka värdet i vårt erbjudande, säger Marcus Larsson.

 
 
X
 
Hallå där Maria Kolm!
Nyanställd på ProXecutive
 

När anställdes du hos ProXecutive?
Den 13 mars men jag har arbetat som underkonsult här ända sedan i somras.
 
Var arbetade du innan?
Jag var ett år på en redovisningsbyrå. Jag insåg ganska snart att det inte alls vara min grej! Innan dess arbetade jag med finansiell rapportering och koncernredovisning på ett stort tyskt kemiföretag.
 
Varför kom du till ProXecutive?
Ja, det var just det att jag längtade efter att arbeta med lite större verksamheter.
 
Vad gillar du med ditt nya jobb?
Det är jättetrevliga människor och spännande arbetsuppgifter. Det är mycket som händer hela tiden och jag vet aldrig hur dagen ska sluta. Just nu är jag på två olika företag, så det är omväxlande och det tycker jag är jättekul! Och så gillar jag att jobba i stan!
 
 
Maria Kolm, 40 är gift och har två barn. Hon är diplomerad controller och auktoriserad redovisningskonsult.

 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se