ProXecutive växer
 
 
Allt fler inser att professionella företag är mer lönsamma. Det märker vi, för vi växer, med allt fler uppdrag och med allt fler konsulter. Vi är oerhört glada att så många vill ge oss förtroendet att aktivt delta i utvecklingen av deras företag och organisationer!
 
I år ska tio personer utökas till tolv och vi räknar med att bli ännu fler under kommande år. Kanske är du en av dem som vill anta utmaningen att arbeta som konsult hos oss?
 
Som anställd hos ProXecutive får du professionell utveckling, frihet under ansvar, kvalificerade arbetsuppgifter och utmaningar hos våra kunder, en direkt påverkbar inkomst och dessutom gemenskap i ett glatt och trevligt gäng med hög kompetensnivå.
 
Din främsta uppgift blir att arbeta som rådgivare inom finansiell rapportering, verksamhetsstyrning och organisationsutveckling samt att ta dig an uppdrag som ”CFO att hyra”.
 
Läs hela annonsen här
 
I detta nyhetsbrev berättar vår rådgivare Sven Egnell om hur du bäst förvaltar din tid som ny CFO. Du kan också läsa om hur vi hjälpte teknikföretaget Guideline Technology med ett strategiskt företagsförvärv och vårt spännande samarbete med Stilog AB!
 
Ta vara på er och er verksamhet!
 
Thomas Jonsson
VD

 
 
 
Så tacklar du dina 100 första dagar som ny CFO

 
Att vara ny på jobbet är inte lätt ens för en erfaren ledare. Det finns enkla strategier som kan ge struktur för den första tiden i ett nytt företag. Sven Egnell hos ProXecutive ger dig värdefulla råd!
 
Vad är det första jag ska ta tag i som ny CFO eller ekonomichef? 
Det allra viktigaste är att förstå vad som driver bolagets affär. Det är exempelvis viktigt att sätta sig in i företagets intjäningsförmåga, vilka marginaler företaget har och var de finns och att förstå hur kundbasen ser ut. Lär också känna företaget inifrån genom att noggrant sätta dig in i företagets värdegrund och strategi och samtala med din närmaste omgivning, det vill säga affärsområdeschefer, företagsledning och styrelse. Det ger mycket värdefull information om verksamheten och om deras behov av den finansiella funktionen. Samtidigt bygger du personliga relationer.
 
Kan du beskriva rollen som CFO?
En modern CFO visar vägen. Han eller hon ska hjälpa ledningen och styrelsen att sätta agendan för verksamheten och är en aktiv medlem av företagsledningen som bidrar till värdeökningen i företaget. En väl fungerande ekonomifunktion är A och O. Det är också viktigt att säkerställa att processerna är effektiva och att lägga en strategi för förbättringsarbeten där det behövs.

Hur ska jag agera?
Det är viktigt att satsa mycket tid i början för att få en bra förståelse för hela verksamheten och för att bygga förtroende hos VD/CEO och styrelse. Medarbetare respekterar dig mer om du tar dig tid att lyssna och lära så dina beslut blir rätt från första början. Välj ut några viktiga prioriteringsområden och fokusera på dem, det blir tydligare för din omvärld! Att vara CFO kan ibland vara ett ensamt jobb. En extern mentor kan därför vara ett välbehövligt stöd, särskilt i början.
 
 
Intervjun baseras på praktisk erfarenhet och rapporten  ”The CFO’s first hundred days” från McKinsey & Company. Vill du veta mer? Kontakta ProXecutive eller läs mer om McKinsey’s rapport här

 
 
 
ProXecutive hjälper Guideline växa
 
 
Ett lyckat företagsförvärv ställer stora krav på väl underbyggd beslutsinformation. ProXecutive hjälpte teknikföretaget Guideline Technology i samband med förvärvet av ABEM Instruments.

Förvärvet är ett steg i Guidelines strategi att bygga upp en företagsgrupp med ledande teknologi och produkter inom geologiska instrument och undersökningar under markytan.

– ProXecutive gjorde en ordentlig genomlysning av företaget ur ett finansiellt och skattemässigt perspektiv. De tog fram ett gediget beslutsunderlag, vilket underlättade vår analys av historiska data och bedömningen av framtida affärsmöjligheter. Vi har haft ett mycket gott samarbete, säger Peter Hjorth, VD på företaget Guideline Technology.
 
Guideline ville växa inom segmentet geologiska instrument och undersökningar under markytan. Genom att förvärva företaget ABEM kompletterades de befintliga teknologiområdena med ett nytt relaterat teknikområde som bildar ett tredje affärsområde. De har också gemensamma distributörer på flera marknader och samma försäljningsrepresentanter i vissa länder
 
ProXecutive kom tidigt in i processen, då diskussioner om ett eventuellt förvärv fördes internt. I mitten av augusti var köpet genomfört. Att Guideline valde just ProXecutive var inte så konstigt.

– Det kändes naturligt att anlita ProXecutives konsulter i samband med förvärvet av ABEM. De har erfarna och kompetenta konsulter och är dessutom väl insatta i vår verksamhet sedan flera år, säger Peter Hjorth.
 
 
 
Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Guideline, med fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik och relaterade områden, samt dotterbolaget MALÅ Geoscience, med lång historik och en ledande position inom området markradar. Genom förvärvet av ABEM kompletteras nu de två befintliga teknologiområdena med ett nytt relaterat teknologiområde; resistiv och seismisk visualisering.
Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.
 
 
 
 
Stilog AB tillför kompetens
 
ProXecutive consultants inleder nytt samarbete inom affärsområdet Xecutive for Hire.
 

Företaget Stilog AB breddar ProXecutives erbjudande med hög kompetensnivå inom bemanning, rapportering, och förändringsarbete. Sedan april 2011 har de varit involverade i ett av ProXecutives större åtaganden. Nu skall samarbetet fördjupas.

– Tanken är att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre och bredare kompetens framförallt inom Xecutive for hire, säger Lars Jonsson
 
Stilog startades av nuvarande VD och delägaren Liselotte Tjernlund år 2005. Företaget erbjuder bemanning av ekonomichefer och redovisningschefer och tjänster som verksamhetsanalyser, PENG- analyser, ekonomistyrning samt upphandling, införande och rutingenomgång av affärssystem. Stilog har haft uppdrag för till exempel OTW publishing, Praktikertjänst AB, SWE-DISH Satellite Systems AM med flera och har fyra anställda.
 
– Det känns väldigt roligt att fördjupa samarbetet med ProXecutive som jag tycker har mycket kunniga konsulter. Dessutom är det ett glatt och trevligt gäng, säger Liselotte Tjernlund.
 
 
 
 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se