Bra företag är professionella

Ordet professionell betyder, enligt svenska akademiens ordlista, att vara yrkesskicklig som yrkesman. I dagens mångfacetterade värld har företag en nästan oöverstiglig mängd olika arbetsuppgifter att klara av. Hur ska företag göra för att bli professionella?

Det finns tre områden som är oerhört centrala för att företag ska få ihop den ekvationen och som därför bör sättas högt upp på dagordningen. Det handlar om:
 • Planering, styrning, kontroll och uppföljning
 • Finansiell ställning och utveckling. Det vill säga hur vi står, mår och går
 • Intern och extern kommunikation samt varumärke
Företag som prioriterar dessa punkter känner sig själva och sin omvärld. Det är av väsentlig betydelse för hur verksamheten kan utvecklas.

Vi tror alltså på filosofin att tänka strategiskt och långsiktigt. Dessutom är det viktigt att koncentrera sig på det man kan och på att arbeta med kunniga människor, som engagerar sig i företagets utveckling. Vi är därför oerhört glada att kunna hälsa Bo Magnusson välkommen som rådgivare i ProXecutive Advisory Board. Han har granskat mer än 50 bolag på väg till börsen och är därmed en tungviktare inom området börsfähighet. Välkommen ombord!

Läs mer om Bo Magnusson och om vår nyrekryterade konsult Mika Kankkunen längre ner i nyhetsbrevet. Läs också om två spännande företag som lyckats att på kort tid bygga professionella, växande verksamheter, Kraft & Kultur och Svea Leasing.

Thomas Jonsson, VD ProXecutive

 
 
Entusiasmen gör skillnaden
 

Hos Kraft & Kultur brinner alla för sin uppgift, att sälja en livsstilsidé. – Det räcker inte med kompetens. För att skapa professionella företag behövs medarbetare med äkta engagemang, säger VD Boris Benulic

Det var för ungefär tio år sedan som idén föddes. Idén att skapa ett företag som sålde miljö, ekologi och kultur på en och samma gång. Idag har företaget 92 anställda och en omsättning på två miljarder kronor.

Vi tänkte att människor som är intresserade av miljö och ekologi borde vara intresserade av kultur också, precis som vi. Våra förhoppningar blev infriade över förväntan, säger Boris Benulic.

Det blev Kraft & Kultur, ett företag som säljer el från vind och vatten samtidigt som det ger ut två magasin och driver ett förlag, två bokhandlar och en ekosajt. Varje del utgör ett affärsområde men för att få synergieffekter är vissa funktioner övergripande, som till exempel försäljning och marknadskommunikation.

– Utifrån kan vi kanske verka lite bohemiska men egentligen är vi väldigt ordentliga. Tydlig organisation, väl definierade mål och tillväxtsstrategier är en förutsättning för att klara bredden i verksamheten.

Marknadsundersökningar är ett annat viktigt instrument. Boris Benulic menar att rätt känsla i magen också har betydelse, oftast vet han hur det är utan att behöva formulera det i ord och siffror. Men det allra viktigaste när man bygger företag är passionen för idén och insikten om att man måste vara beredd att satsa av sig själv. Ju ovanligare affärsidé desto mer glöd! När han anställer nya medarbetare ser han mer till engagemanget än till skriftliga meriter.

– Är man engagerad så blir man professionell. När vi startade var det som att gå in i en tunnel. Det var jobb dygnet runt de första åren. Vi mer eller mindre bodde på kontoret och luktade säkert inte särskilt gott. Fortfarande jobbar vi mer och med större engagemang än de flesta.

 
Kraft & Kultur levererar energi från förnybara energikällor till hushåll, företag och kommuner. Energin består till 99 procent av vattenkraft och till en procent av vindkraft. Större delen av elen handlas på den nordiska elbörsen Nord Pool där också priset på elenergi sätts. Resterande energivolymer kommer från moderbolaget Troms Kraft.

I Kraft & Kulturs verksamhet ingår också:
 • Nätbokhandeln www.kulturbutik.se
 • Magasinen Voltaire och Äventyrliga familjer
 • www.gemenskapgron.se, ekovaruhus på nätet
 • Bokförlaget Voltaire Publishing
 • Kulturbutiken, bokhandel i Eskilstuna
 • Kulturbutiken/konsten, konst- och kulturbokhandel i Stockholm
 • VoltAir System, energieffektiv luftbehandling
 • Dotterbolaget Select Audio Books, distributör av ljudböcker
 
 
Från anställd till delägare och VD
I
 
Hon jobbade i företaget i tio år. Mitt i lågkonjunkturen dök möjligheten upp att köpa det. Nu är hon VD och delägare. – Jag såg företagets potential och hade så många idéer och planer jag ville förverkliga, säger Inger Hultin.

Inger Hultin såg Svea Leasings tjänster som en möjlighet för företag att spara pengar i kristid. Sedan starten i maj 2009 har hon bedrivit ett målmedvetet arbete. Tillsammans med sina medarbetare har hon lagt upp en långsiktig strategi som ska följas noga för att nå målet, att växa till det dubbla inom fem år. Uppenbarligen har det gått bra för försäljningen har redan ökat med tjugo procent.

Vi tycker att det är väldigt viktigt att jobba med rätt saker och att göra det på ett långsiktigt tydligt och strategiskt sätt, säger hon.

Den nya strategin prioriterar vissa områden som till exempel marknadsföring och IT-utveckling. Satsningen på marknadsföring har resulterat i stora förändringar. En ny hemsida och en ny logotyp har arbetats fram. Flera nya samarbeten har inletts och en marknadsundersökning har resulterat i en ny mer kundnära försäljningsstrategi. Hur företaget går vet alla medarbetare genom noggrann uppföljning av resultaten. Avstämningar och uppföljningar görs även kontinuerligt mot kunder. Målet är att bygga ett modernt och flexibelt företag.

Svea Leasing är fortfarande ett ganska litet företag med en stark familjekänsla. Inger Hultin har varit noga med att vårda den genom att jobba öppet.

Det viktigaste i den här processen har varit och är att personalen är engagerad och delaktig i de strategiska besluten. Alla är nu en del av vår utveckling. De blir glada när kunderna ringer!

Inger Hultins tre tips till ägare och företagsledare
 1.  Anställ människor som tänker kreativt och är engagerade
 2.  Jobba med rätt saker och se till att bli bäst på dem
 3.  Jobba strategiskt och långsiktigt
 
Svea Leasing AB är ett konsultbolag som säljer tjänsten bilekonomi. Det har 15 anställda och ägs av VD Inger Hultin och Sven Hedman. Kontoret ligger i Täby utanför Stockholm.

Läs mer på www.svealeasing.se


 
 
 
 
ProXecutive värvar seniorrådgivare med börskompetens
 

ProXecutive har värvat Bo Magnusson som seniorrådgivare till ProXecutive Advisory Board.

– Han kommer att fungera både som rådgivare och som bollplank. Bo Magnusson har en unik kompetens så vi är mycket glada att få honom ombord, säger Lars Jonsson på ProXecutive.

Bo Magnusson har en mycket omfattande erfarenhet som huvudansvarig och rådgivande revisor både i mindre och större börsbolag som Astra Zeneca, Skandia, Nefab och Segerström & Svensson. Han har också arbetat för Stockholmsbörsen som granskningsrevisor i tio år och vet vad som krävs då företag ska introduceras på börser och marknadsplatser.

– Ja, efter 47 år som revisor har jag förvärvat kunskap om vad som behövs för att processerna ska fungera. Den kunskapen vill jag gärna förmedla till ProXecutive och deras kunder, säger Bo Magnusson.


 
 
Nyrekryterad Mika Kankkunen

 
ProXecutive hälsar Mika Kankkunen välkommen som konsult i företaget. Han kommer närmast från revisions- och konsultfirman Deloitte där han arbetat sedan 1999.

Han inledde sin karriär med att arbeta som revisor med ägarledda företag och med tillväxtföretag. Så småningom ändrades inriktning till arbete med större internationella företag. På senare år har han arbetat med konsultuppdrag inom extern finansiell rapportering och förbättring av interna redovisningsprocesser. Idag är han specialiserad främst inom koncernredovisning och IFRS.

– Jag tycker det är väldigt spännande att komma till ProXecutive. Här har jag en friare roll än på en revisionsbyrå. ProXecutive är ett företag som planerar att växa. Det ska bli väldigt roligt och intressant att få följa med på den resan, säger Mika Kankkunen.

 
 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se