Sluteldat med trädgårdens löv och ris?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Hot om sopstrejk
 
Kommunal har varslat om strejk på avfallsområdet i 26 kommuner med start den 18 april kl 07.

Löner och dygnsvila är några delar i den pågående förhandlingen med arbetsgivarrepresentanterna, SKR och Sobona, där parterna inte lyckats enas.

− Vi har tagit emot Kommunals varsel. Det är beklagligt att Kommunal väljer att varsla om stridsåtgärder och att välfärdens vardag nu riskerar att påverkas negativt. Vi är redo att hitta konstruktiva lösningar vid förhandlingsbordet, säger John Nilsson, Sobonas förhandlingschef.
 
Sluteldat med trädgårdens löv och ris?
 
Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbrasa har ifrågasatts. Men vad säger lagstiftningen egentligen?

Avfall Sverige reder ut frågan
En av Sveriges hållbarhetsmäktigaste
 
Avfall Sveriges vd har klivit in på Aktuell Hållbarhets lista 2024 över de personer som har åstadkommit mest i form av ökad hållbarhetsnytta, i relation till den formella makt man har. Tony Clark hamnar på plats 42 av de 101 listade personerna.

Läs mer
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
 
 
Tips för att minska dumpning på ÅVS
 
I ett PM summerar Avfall Sverige förslag på åtgärder för att minimera risken för att annat avfall än förpackningar ska hamna på återvinningsstationen. 
Läs mer
 
Avfall Web stänger den 22 april
 
Det är hög tid för kommuner och anläggningar att mata in sina uppgifter för 2023 i Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem. Dessa siffror tar bland andra Naturvårdsverket och SCB del av till den nationella statistiken av kommunalt avfall.

Till Avfall Web
Samhällsnyttan granskas i Almedalen 
 
Avfall Sverige kommer att hålla seminarier under Almedals-veckan. Vi lyfter bland annat de kommunala bolagens balansakt mellan samhällsnytta om affär, vilken roll kommunala bolag spelar i dagens samhälle och effekterna av den pågående översynen.

Läs mer
Uppdaterad guide om animaliska biprodukter 
 
Lagstiftningen kring ABP har inte ändrats, men nya aktörer har fått anledning att lära sig reglerna. Därför har Avfall Sverige nu kompletterat sin guide #15. 

Ladda ner guiden – bara för medlemmar
Webbinarium om kraven kring textilavfall
 
I en medlemsrådgivning redogör Avfall Sverige för juridiken men också för praktiska frågor kring kommunernas textilinsamling och vilket stöd som kommer att erbjudas.
När: 3 maj kl 9–11

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkommen till:
• Finbin Sverige AB: smartbins, kärl och kärlskåp  Läs mer
Tillfälle att diskutera lustgas
 
Stiftelsen Håll Sverige Rent bjuder in till en nätverksträff där kommunernas hantering av lustgastuber kommer att diskuteras, både ur praktiskt och ekonomiskt hänseende.
När: 21 maj kl 14–15.30

Läs mer och anmäl dig
Så rapporterar ni er hållbarhet
 
I ett hybridseminarium, direkt från Bryssel, finns möjlighet att lära sig mer om EU:s standard för hållbarhetsrapportering, ESRD. Det är EU-kommissionen som står värd och de samlar en bredd av experter och praktiker.
När: 16 maj kl 9–13

Läs mer och anmäl dig
Bättre rapportering av förpackningar
 
När nätverket för Avfall Web ses i maj ges bland annat möjlighet att dela erfarenheter kring insamlingssystem och rutiner för statistikinsamling, rapportering och överlämning av förpackningar. 
När: 21–22 maj
Var: Enköping

Läs mer och anmäl dig
Tandlöst om elutrustning
 
Naturvårdsverkets förslag för ökad återvinning och -användning av elutrustning visar inte hur återbruk ska gå till i praktiken. Det bör också ställas omfattande krav på butikerna vad gäller information till konsument om deras insamling av elutrustning, menar Avfall Sverige.

Läs hela remissvaret
CSRD ska skapa social hållbarhet
 
EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, sätter strålkastarljuset på social hållbarhet. Även de som inte omfattas av det nya direktivet tjänar på att sätta sig in i det, framhåller hållbarhetsexperten Marie Baumgarts.
 
Läs hela artikeln i Avfall och Miljö
En riktigt god vän
 
"När man strävar efter hållbarhet är EU den bästa vän man kan tänka sig. För EU har bestämt sig; som första stora union i världen ska vi bli klimatneutrala senast 2050. Och det är inte bara tomma ord. EU är absolut världsledande i att ha lagstiftning som lever upp till Parisavtalet", skriver AVfall Sveriges vd Tony Clark.
Läs hela krönikan i Västerviks kundtidning Glokalt
 
Sverige källsorterar dåligt – riskerar böter
 
"Det matavfall som hushållen sorterar ut har hög renhet. Men man är kanske lat och orkar inte hålla på att sortera ut matavfall som ligger i förpackning. Det är lite kladdigt och mycket hamnar i vanliga soppåsen", säger Jenny Westin, senior rådgivare på Avfall Sverige.
Läs artikeln i Svenska Dagbladet
 
Nytt förslag på återvinning av elutrustning
 
Avfall Sveriges remissvar citeras: ”Butiksinsamling är av dess natur mer varsam och noggrann än den frivilliga insamling som kommuner gör på återvinningscentraler. Detta hade underlättat både det föreslagna rapporteringskravet på antal återbrukade skärmprodukter, och mängden elutrustning som kan förberedas för återanvändning.”
Läs hela texten i Aktuell Hållbarhet 
Detta gäller på ÅVC
 
Den som driver en återvinningscentral måste ha kunskap om de lagar och regler som styr verksamheten och om hur de ska uppfyllas. Ett gott stöd finns i Avfall Sveriges nya rapport.
2024:02 Tillstånd och lagar på återvinningscentralen
 
Återvinning av slaggrus i praktiken
 
Här redogörs för fälttest, som genomförts av konsultbolaget Ensucon i samarbete med Lunds universitet för att se vilka möjligheter som finns för markkonstruktion med slaggrus från två olika anläggningar.
2024:05 Uppföljning av beslutsstödet för återvinning av slaggrus i anläggningsarbete
 
Uppdateringar har också gjorts i följande rapporter:
 
Vässa dina kunskaper
 
x


Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl dig
Kvalitetssäkring av plockanalyser
 
När: 19 april kl 10–11.30

Avfall Sverige uppdaterar nu sin manual för plockanalys av mat- och restavfall. Projektet har gett fördjupade kunskaper om hur de kan kvalitetssäkras, bland annat genom att beställaren deltar aktivt i processen. 

Läs mer och anmäl dig
Rätt kostnader för förpackningsinsamling
 
När: 23 april kl 9–12

Några av Sveriges verkliga experter på ersättningen för förpackningsinsamling visar vilket stödmaterial som finns att utgå ifrån i beräkningarna och hur det bör användas.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Norrköping

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Kommunens ansvar för textilavfall
 
När: 3 maj kl 9–11

I denna medlemsrådgivning redogör Avfall Sverige för juridiken men också för praktiska frågor kring kommunernas textilinsamling och vilket stöd som kommer att erbjudas.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 15–16 maj
Var: Västerås

Här får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning, allt från mottagning till klassning och arbetsmiljö. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. 

Läs mer och anmäl dig
Så kommunicerade vi förpackningsinsamlingen
 
När: 15 maj kl 9–11
 
Som inspiration inför det fortsatta arbetet summerar vi vid denna digitala träff medlemmarnas erfarenheter kring kommunikation och kundservice i samband med att kommunerna vid årsskiftet tog över insamlingsansvaret för förpackningarna.
 
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 28–29 maj
Var: Malmö
 
Välkomna till årets viktigaste evenemang inom avfallshantering – Avfall Sveriges årsmöte, denna gång i vackra Malmö. Vi kan lova en kunskapsspäckad konferens med inspirerande talare från branschen, forskningen och politiken. Här laddar vi för att kunna leverera en verkligt hållbar avfallshantering.
Driftoptimering av biogasprocesssen
 
När: 4–5 juni
Var: Linköping

I denna kurs lär du dig bedöma hur olika substrat påverkar rötningsprocessen, hur driften kan optimeras och dessutom får du förståelse för vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 4 juni kl 9–15.30

Denna digitala utbildning riktar sig till avfallsansvariga eller liknande som vill lära dig mer om ekonomi, och till ekonomer som vill  fördjupa sig i avfallsekonomi.

Läs mer och anmäl dig
 
 
 
Branschen rekryterar
 
 
 
 
Miljöingenjör till Malung-Sälen kommun
 
Ansök senast den 14 april  Läs mer om tjänsten
 
Avfallsplanerare till Täby kommun
 
Ansök senast den 28 april  Läs mer om tjänsten