Lustgas kan begränsas
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Parlamentet har röstat: producentansvar för textil närmar sig
 
De som säljer textilier ska också bekosta insamling, sortering och återvinning, menar EU-parlamentet, som på onsdagen röstade igenom förslaget.
 
Producentansvaret föreslås inkludera produkter som kläder och accessoarer, filtar, sängkläder, gardiner, hattar, skor, madrasser och mattor. Även produkter som innehåller textilrelaterade material som läder, gummi och plast ska omfattas.
 
Genom sina förslag vill de stoppa de snabba modeväxlingarna med ständigt nya kollektioner, fast fashion, som innebär kort livslängd för kläder. 

Parlamentet vill se ett snabbt införande, redan 18 månader efter det slutliga godkännandet. Innan dess återstår en andra läsning och förhandlingar med rådet och kommissionen, vilket troligen sker efter EU-valet i juni.  
 
Tryggare utan lustgas
 
Regeringens utredare föreslår förbud mot försäljning av lustgas om det finns anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. Unga under 18 år ska inte alls få köpa lustgas och ska inte heller få föra in lustgas från utlandet. Annan försäljning till privatpersoner begränsas till små mängder.

Därför är förslaget positivt för kommunerna
Vänta med plockanalyser
 
Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumentet, som väntas vara klart i sommar.

Läs mer
Se också webbinarium om kvalitetssäkring
Dispenser ger effektivare lösningar
 
Över 100 kommuner har begärt dispens från kravet på separat insamling av matavfall, vilket är mer än Naturvårdsverket räknat med. Men Avfall Sverige ser ingen anledning till oro. 

Läs Avfall Sveriges kommentar
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
 
Så beräknar du kostnaderna för förpackningsinsamlingen
 
Avfall Sverige vill påminna om det stöd som finns för att beräkna och fördela kommunens kostnader kring förpackningsinsamling. Den 23 april hålls också ett webbinarium som lyfter frågan.
Läs mer
Anmäl dig till webbinarium om kostnadsberäkning
Reviderad upphandlingsmall
 
Avfall Sveriges mall för upphandling av avfallshämtning har uppdaterats med aktuell information om hämtning av avfall med animaliskt ursprung.

Ladda ner – bara för medlemmar
Lär mer om EU-lån
 
Den 10 april kl 10–12 arrangerar Municipal Waste Europe ett webbinarium tillsammans med DG Regio och EIB, där de informerar om EU:s lånefacilitet.

Anmäl dig senast den 3 april till estefania.jimenez@municipalwasteeurope.eu
Läs mer om Public Sector Loan Fascility
Nytt temanummer om social hållbarhet
 
Nu finns ett nytt nummer av Avfall och Miljö ute. Läs om CSR-direktivet, om vikten av inkludering och vinsterna med att stoppa korruption. Vi intervjuar hållbarhetsprofiler som Marie Baumgarts och Parul Sharma, och experter från avfallsbranschen.

Läs tidningen digitalt
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till:
• Svenskt Kretslopp, Mölnbo: avfallstransport och servicetjänster  Läs mer
• ETC2, Stockholm: PFAS-rening av vatten  Läs mer
Bred satsning krävs för fossilfri förbränning
 
I denna uppföljande backcasting-rapport visas att vi kan nå fossilfri energiåtervinning av avfall, men det kräver stora förändringar uppströms. Här beskrivs hur omställningen skulle kunna se ut från nuläget fram till 2045.
2024:04 Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?
 
Vässa dina kunskaper
 
x


Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl dig
Kvalitetssäkring av plockanalyser
 
När: 19 april kl 10–11.30

Avfall Sverige uppdaterar nu sin manual för plockanalys av mat- och restavfall. Projektet har gett fördjupade kunskaper om hur de kan kvalitetssäkras, bland annat genom att beställaren deltar aktivt i processen. 

Läs mer och anmäl dig
Rätt kostnader för förpackningsinsamling
 
När: 23 april

Några av Sveriges verkliga experter på ersättningen för förpackningsinsamling visar vilket stödmaterial som finns att utgå ifrån i beräkningarna och hur det bör användas.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Norrköping

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 15–16 maj
Var: Västerås

Här får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning, allt från mottagning till klassning och arbetsmiljö. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. 

Läs mer och anmäl dig
Så kommunicerade vi förpackningsinsamlingen
 
När: 15 maj
 
Som inspiration inför det fortsatta arbetet summerar vi vid denna digitala träff medlemmarnas erfarenheter kring kommunikation och kundservice i samband med att kommunerna vid årsskiftet tog över insamlingsansvaret för förpackningarna.
 
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 28–29 maj
Var: Malmö
 
Välkomna till årets viktigaste evenemang inom avfallshantering – Avfall Sveriges årsmöte, denna gång i vackra Malmö. Vi kan lova en kunskapsspäckad konferens med inspirerande talare från branschen, forskningen och politiken. Här laddar vi för att kunna leverera en verkligt hållbar avfallshantering.
Driftoptimering av biogasprocesssen
 
När: 4–5 juni
Var: Linköping

I denna kurs lär du dig bedöma hur olika substrat påverkar rötningsprocessen, hur driften kan optimeras och dessutom får du förståelse för vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 4 juni

Denna digitala utbildning riktar sig till avfallsansvariga eller liknande som vill lära dig mer om ekonomi, och till ekonomer som vill  fördjupa sig i avfallsekonomi.

Läs mer och anmäl dig
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Avfallshandläggare till VA SYD
 
Plats: Malmö
Ansök senast den 31 mars  Läs mer om tjänsten

 
Miljöingenjör
 
Plats: Malung-Sälen kommun
Ansök senast den 14 april  Läs mer om tjänsten

 
Avfallsplanerare till Täby kommun
 
Ansök senast den 28 april  Läs mer om tjänsten