Årets talare till årsmötet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Förpackningsförordningen snart i mål
 
EU-rådet och -parlamentet har förhandlat klart om den särskilda förordningen om förpackningar. Innan det kan träda i kraft ska dock båda instanserna formellt godkänna den. 
 
Förordningen i korthet: 
  • Hela förpackningens livscykel omfattas 
  • Plastförpackningar ska innehålla en viss del återvunnet material 
  • Färre förpackningar – mängden ska minska med 15% till 2040 och onödiga förpackningar samt väldigt tunna plastpåsar förbjuds 
  • Säkrare förpackningar – PFAS förbjuds i livsmedelsförpackningar och andra farliga ämnen ska minimeras 
  • Insamling och återvinning ska förbättras – 90% av dryckesförpackningar i plast och metall ska samlas in separat senast 2029 och alla förpackningar ska kunna materialåtervinnas (undantag görs för material som kork, textil och porslin) 
  • Verksamheter ska acceptera att kunder tar med egen låda eller kopp för hämtmat och dryck som tas med
Detta är första gången som EU sätter mål för att minska mängden förpackningar, oavsett materialslag. 
 
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
 
Naturvårdsverkets vägledning om omlastning
 
Lastning av förpackningar ingår i kommunens ansvar. Det slutsatsen kan dras efter att ha läst om begreppet "överlämning" i Naturvårdsverkets vägledning kring förpackningsavfall.
Läs mer
Årets talare till årsmötet
 
På Avfall Sveriges årsmöte den 28–28 maj får du chans att lyssna till framtidsspanaren Nicklas Hermansson, retorikern Maria Wolrath Söderberg och många fler. Vi pratar också om kommande direktiv, biogas, textil, klimat och mycket mer. Här laddar vi för att kunna leverera en verkligt hållbar avfallshantering.

Se hela programmet och anmäl dig
Nystart för cirkulär delegation
 
Regeringen vill stärka de cirkulära materialflödena och skapa nya cirkulära affärsmodeller. Det avspeglas i två nya utnämningar till Delegationen för cirkulär ekonomi, som lyfter såväl materialåtervinning som återbruk.

Läs Avfall Sveriges kommentar
Nya förslag mot avfallsbrottslighet
 
I en delredovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag föreslår tio myndigheter en rad åtgärder mot avfallsbrottslighet. I delredovisningen finns 14 åtgärder som de samverkande myndigheterna kommer att arbeta vidare med.

De viktigaste förslagen 
Avfallsbolag hackat
 
Västblekinge Miljö AB har drabbats av driftstörningar efter en IT-attack. Flera system är påverkade, bland annat e-post, fakturahantering och kundadministration.
 
EU-lån att söka
 
Gotland, Västerbotten och Norrbotten  kan söka bidrag för avfallsprojekt från EU:s lånefacilitet för den offentliga sektorn. Det är en del av EU:s gröna giv, Green Deal, och syftar till att stödja en rättvis övergång till en klimatneutral ekonomi. 

Läs mer om Public Sector Loan Fascility
Klimatklivet välkomnar nya ansökningar
 
En  ny ansökningsomgång av Klimatklivet har öppnat. Det är statens investeringsstöd som gör det möjligt för företag, kommuner, regioner och organisationer att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Ansökningsperioder 2024:
4–15 mars, 3–11 juni, 1–8 november

Läs mer och ansök
Här ska ideella fixa textilinsamlingen
 
I oktober skrev Göteborgs stad ett förnyat avtal med Björkåfrihet, Myrorna and Human Bridge om fastighetsnära insamling av textil, skor och mjuka accessoarer, oavsett skick. Det är ett vinnande koncept, menar stadens företrädare.

Läs artikeln i Avfall och Miljö
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till:
• Optidata A/S, Odense, Danmark: registreringsskyltsigenkänning och bildanalys  Läs mer
• VSP MILJØ, Ålesund, Norge: säkra skåp för farligt avfall  Läs mer
• Allmiljö AB, Vännäsby: renhållning, slam, spolning  Läs mer
• Meldgaard Recycling AB, Brastad, Danmark: återvinning av slagg och aska  Läs mer
• Swescan AB, Helsingborg: flygmätning, kartering och 3D-visualisering  Läs mer
Uppdaterade ståndpunkter
 
Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen samt kommunernas roller inom dessa. Nu finns dei en uppdaterad version. 

Ladda ner och läs på
Avfall Sverige på två minuter
 
Ny som medlem? Då är det här den perfekta ingången för att lära känna din organisation: vad vi gör, hur vi gör det och hur du som medlem kan vara delaktig.

Ladda ner och läs på
Vidgade vyer krävs för att nå målen
 
Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger förslag på åtgärder för ökad materialåtervinning.

Läs mer
Säkrare system ska stoppa brottslighet
 
Naturvårdsverkets förslag om förändringar kring anmälningsplikt för lagring av avfall får ömsom ros och ömsom ris av Avfall Sverige.

Läs hela remissvaret
 
Senarelägg ETS 2
 
Avfall Sverige ansluter sig till Energigas Sveriges remissvar vad gäller Naturvårdsverkets förslag till ett breddat utsläppshandelssystem, ETS 2.

Läs Energigas Sveriges remissvar
Klarare kring yrkesmässig transport
 
Avfall Sverige tillstyrker samtliga Naturvårdsverkets förslag, bland annat att inte göra skillnad mellan om det är eget eller annans avfall som transporteras.

Läs hela remissvaret
Dags att agera – biogasproduktionen behöver femdubblas till 2030
 
Om 10 TWh biogas ersätter 10 TWh naturgas minskar klimatutsläppen med 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar ungefär koldioxidutsläppen från hela flygsektorn i Sverige, skriver Industrins Biogaskommission, där Avfall Sverige ingår.
Läs hela debattartikeln i Dagens Industri
 
Farligt krångel för farligt avfall
 
Genom att förenkla reglerna och göra dem lättare, kan vi säkerställa att farligt avfall hanteras korrekt, skriver Avfall Sverige tillsammans med en rad fastighetsägarorganisationer.
Läs hela debattinlägget i Altinget
 
Impregnerat trä måste återbrukas på ett säkert sätt
 
Mölndals kommun gör en fantastisk insats. Men vi måste också kunna garantera att ingen bygger sandlådor av giftigt virke, skriver Camilla Nilsson, Avfall Sverige.
Läs hela repliken i Dagens Samhälle
 
Hitta ny avsättning för återbruk
 
En ny vägledning från Avfall Sverige ger de kommunala avfallsverksamheterna stöd i sitt arbete med att öka mängderna avfall som avsätts till återbruk.
2024:01 Ökat återbruk med hjälp av nya mottagare
 
Här är plastbovarna i restavfallet
 
I Sverige står energiåtervinning av avfall för omkring 75 procent av klimatpåverkan från el- och fjärrvärmesektorn. Plastförpackningar i hushållens restavfall är en betydande källa till dessa utsläpp men en ny studie har funnit att det inte bara är plastförpackningar som leder till klimatpåverkan från avfallsförbränning.
2024:03 Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan
 
Vässa dina kunskaper
 
x


Taxekonstruktion
 
När: 19–20 mars
Var: Sigtuna

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl intresse
Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Norrköping

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 14–15 maj
Var: Västerås

Här får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning, allt från mottagning till klassning och arbetsmiljö. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. 

Läs mer och anmäl dig
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 28–29 maj
Var: Malmö
 
Välkomna till årets viktigaste evenemang inom avfallshantering – Avfall Sveriges årsmöte, denna gång i vackra Malmö. Vi kan lova en kunskapsspäckad konferens med inspirerande talare från branschen, forskningen och politiken. Här laddar vi för att kunna leverera en verkligt hållbar avfallshantering.
Driftoptimering av biogasprocesssen
 
När: 4–5 juni
Var: Linköping

I denna kurs lär du dig bedöma hur olika substrat påverkar rötningsprocessen, hur driften kan optimeras och dessutom får du förståelse för vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare.

Läs mer och anmäl intresse
 
 
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Avfallshandläggare till VA SYD
 
Plats: Malmö
Ansök senast den 31 mars  Läs mer om tjänsten