Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Maj 2024

I månadens utskick:
  • Rapport om samhällsekonomiska effekter av minskade LSS-insatser
  • Webbinarier LSS 30 år
  • Anmäl dig till Intradagarna!
  • Riksförbundet FUB:s enkät om digital teknik i LSS-verksamheter
  • Ny statistik om LSS-insatser från Socialstyrelsen
  • Slutseminarium och föreningsträffar med KomBo
 
Rapport om samhällsekonomiska effekter av minskade LSS-insatser
 
I år uppmärksammar Riksförbundet FUB att det är 30 år sedan Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft. Ingen offentlig aktör har velat räkna på kostnaderna som den enskilde och samhället tvingas betala för alla indragna och icke-beviljade LSS-insatser. Riksförbundet FUB anlitade därför en grupp oberoende nationalekonomer på företaget Payoff för att göra denna beräkning. Resultatet visar att samhället varje år förlorar 5,2 miljarder kronor på grund av uteblivna insatser enligt LSS. Om personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) får de insatser de har behov av får de och deras anhöriga dessutom ett bättre och rikare liv.

Läs Payoffs rapport här.
 
Webbinarier LSS 30 år
 
LSS 30 år Vår lag – vår rätt!
Riksförbundet FUB bjöd under våren in till en serie webbinarier med teman anknutna till LSS. Tre av webbinarierna går att se i efterhand. Tipsa gärna chefer och politikerna som har ansvar för om LSS inom kommunerna. Inspelningarna finns här: 

Kommuners lag- och domstolstrots när det gäller LSS

Samhällsekonomiska effekter av att LSS-insatser har minskat

Hur påverkas anhöriga till barn med intellektuell funktionsnedsättning när familjen inte får det stöd man är i behov av?


Under hösten kommer Riksförbundet FUB anordna flera webbinarier om LSS, och information om det kommer givetvis i Nytt om LSS. 
 
Anmäl dig till Intradagarna!
 
Den 23-24 september 2024 är det dags för Intradagarna i Stockholm. Intradagarna är till för dig som arbetar med stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 
Under två intensiva och lärande kunskapsdagar kan du träffa andra som arbetar inom liknande områden, besöka utställningar och lyssna på intressanta föreläsningar.

Intradagarna gästas bland andra av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som ska prata om regeringens mål för LSS.

Mer information och anmälan hittar du här!

Hela programmet finns här.
 
Riksförbundet FUB:s enkät om digital teknik i LSS-verksamheter
 
Just nu pågår en utredning som har fått i uppdrag att ta fram förslag på reglering av användningen av s.k. välfärdsteknik (digital teknik inom välfärden) vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och verksamheter inom LSS. Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när det handlar om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Riksförbundet FUB vill därför samla in medlemmarnas erfarenheter och tankar kring användning av olika digitala lösningar inom LSS-verksamheter.

Vi hoppas att det är många som vill svara på enkäten. Klicka här för att komma till enkäten.
 
Ny statistik om LSS-insatser från Socialstyrelsen
 
Statistik är alltid värdefull att ha inför exempelvis lokalföreningens samverkansmöten med kommunen. Socialstyrelsen publicerade i början av april ny statistik om LSS-insatser. Här finns bl.a. uppgifter om antal/andel med insats, antal per kommun, ålder respektive personkrets samt insatstyp under åren 2010 - 2023. Längst ner i Socialstyrelsens meddelandeblad ”Statistik om insatser enligt LSS 2023”, finns en länk till statistiken i tabellform.

Meddelandebladet finns här.
 
Slutseminarium och föreningsträffar med KomBo
 
Arvsfondsprojektet KomBo, kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet, börjar nu gå mot sitt slut. KomBo har haft som mål att tillgodose rätten till kommunikation genom att nätverket runt personen med IF får kunskap om kommunikationsstöd. KomBo har genomförts av Dart specialistenhet för kommunikationsstöd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, i samarbete med FUB och Autism Sverige.

I maj anordnas slutseminarium för professionella och föreningsträffar för medlemmar i FUB och andra intresserade i Stockholm (6/5 och 7/5), Malmö (22/5) och Umeå (23/5).

Information och anmälan om slutseminarium för professionella finns här.

Information och anmälan om föreningsträffar för FUB-medlemmar och andra intresserade finns här.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se