Årets sista nyheter från utbildningsnämnden!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 3 december 2020.
 
Checkbelopp och likvärdighetsresurs 2021
Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget inklusive checknivåer för år 2021. 
Utbildningsnämnden fattade den 3 december beslut om sin internbudget, där bland annat likvärdighetsresursen ingår. 
 
 
Studie om trygghetsarbetet i grundskolor
 
En studie har under hösten 2020 genomförts i syfte att belysa trygghetsarbetet på Nackas grundskolor. Studien syftar till att få fram en nulägesbild men även till att bidra med ytterligare kunskap för att öka tryggheten för eleverna.
 
God Jul & Gott Nytt År!
 
Detta är årets sista nyhetsbrev och utbildningsenheten passar på att önska en God Jul och Gott Nytt År.

Nästa nyhetsbrev kommer efter utbildningsnämndens sammanträde den 18 februari 2021.
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se