Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 17 september 2020.
 
Likvärdighetsgarantin byter namn
Utbildningsnämnden har låtit två konsulter se över hur den nuvarande modellen för likvärdighetsgarantin fungerar och ge förslag till förändringar. Konsulterna bedömer efter sin granskning att likvärdighetsgarantin i det stora hela är välfungerande, och har lämnat förslag på några förändringar av nuvarande system.
Ännu bättre resultat för Nackas niondeklassare
Den genomsnittliga betygsnivån för Nackas elever i årskurs nio har förbättrats och fler elever än tidigare är behöriga till gymnasiet. Detta trots att större delen av vårterminen 2020 genomfördes i skuggan av coronapandemin. Det visar den senaste mätningen från Nacka kommun.
Remissvar - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

En statlig utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg har överlämnat ett betänkande som är ute på remiss. Här kan du ta del av utbildningsnämndens förslag till remissvar från Nacka kommun.
Gymnasievalet 2020 - så här sökte eleverna

I årets gymnasieantagning sökte cirka 1500 Nackaelever en gymnasieutbildning. Av dessa antogs 71 procent på sitt förstahandsval. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med förra årets antagning. 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se